Forside Bygging av sandbaneanlegg

Bygging av sandbaneanlegg

Veilederen tar for seg hvordan en sandbane skal bygges og er beregnet for alle som ønsker å bygge baner for sandvolleyball og sandhåndball. Det optimale er å bygge et felles sandbaneanlegg, slik at begge idrettene har mulighet for å tilrettelegge for sine aktiviteter.

Veilederen er utarbeidet i 2009 i samarbeid mellom Kulturdepartementet, Norges Håndballforbund og Norges Volleyballforbund. Den er fremdeles gyldig og eneste kjente oppdateringer som er rapportert til godeidrettsanlegg.no er:

  • Side 8: Sandbane som nærmiljøanlegg
    Siste versjon av Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet finnes på idrettsanlegg.no
  • Side 11: Plan- og bygningsloven 
    Kunstgressboka
  • Side 20: Generelt om spillemidler
    Siste versjon av Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet finnes på idrettsanlegg.no

Utdrag fra forordene til veilederen:

Forord

Denne veilederen tar for seg hvordan en sandbane skal bygges og er beregnet for alle som ønsker å bygge baner for sandvolleyball og sandhåndball. Det optimale er å bygge et felles sandbaneanlegg, slik at begge idrettene har mulighet for å tilrettelegge for sine aktiviteter.

De offisielle betegnelsene på idrettene er Beach Volleyball og Beach Handball. I denne veilederen er det imidlertid de norske begrepene sandvolleyball og sandhåndball som i hovedsak er benyttet. Begrepene «bane» og «anlegg» har samme betydning i denne veilederen.

Et sandbaneanlegg kan benyttes i forbindelse med spennende konkurranseaktivitet. En sandbane krever liten plass, noe som gjør at den er godt egnet som nærmiljøanlegg. Det er lett å integrere slike baner i friområder. Veilederen presenterer krav og gir råd for bygging av et konkurranseanlegg. En betydelig del av disse kravene og rådene bør legges til grunn for bygging av nærmiljøanlegg, primært fordi de har betydning for brukernes sikkerhet i tillegg til anleggets levetid og holdbarhet.