Forside Rideunderlag - En guide

Rideunderlag

En guide fra Svenska Ridsportförbundet

Denne veilederen er fra Svenska Ridsportförbundets referansegruppe for baneunderlag, og er anbefalt lesning fra Norges Rytterforbund.

Informasjon fra guiden

Teksten er hentet fra Svenska Ridsportförbundets referansegruppe for baneunderlag. 

Medlemmene i referansegruppen består av representanter innen konkurransesporten, rideskolevirksomhet og Svenska Ridsportförbundet, samt veterinærer, forskere fra Sveriges Landbruksuniversitet og internasjonale underlagsspesialister med lang praktisk erfaring med å bygge ridebaner, som deler praktiske tips og råd. Ingen i gruppen er kommersielt knyttet til et spesielt materiale eller spesifikk produsent. 

Tradisjonelt har råd om ridebanebygging blitt basert på erfaring og personlige preferanser, som kan være både subjektive og uten vitenskapelig forankring. I senere år har situasjonen endret seg, gjennom vitenskapelig forskning som har ført til nye testmetoder.

Vitenskapelige resultater fra forskning i kombinasjon med praktisk kunnskap fra erfarne underlagsspesialister legger derfor et viktig grunnlag for denne guiden.

Les guiden

Last ned guiden fra ridsport.se: Ridunderlag – en guide