Illustrasjon, rytter på hest

Vedlikehold av ridebaner

Brosjyre fra Norges Rytterforbund

En ridebane må ses på som en ferskvare, som må pleies og stelles for å holde seg god hele året rundt og i årene som kommer. Norges Rytterforbund har utarbeidet denne brosjyren for å bidra til økt kompetanse og bevissthet rundt vedlikehold av ridebaner, slik at levetiden på banen forlenges. Ved godt vedlikehold blir også kvaliteten på ridebanebunnen opprettholdt.

Hva inneholder brosjyren?

Brosjyren lister opp følgende vedlikeholdstiltak, med beskrivelse:

  1. Ha en ansvarlig for vedlikehold
  2. Fjern møkk med en gang
  3. Ha kontroll på fuktigheten i bunnen
  4. Jevnhet i banen
  5. Jevnlig slodding/harving
  6. Rake/grafse
  7. Dypharving ved behov
  8. Kjøremønster og tempo

Oppsummering

Det er viktig at den eller de som har ansvaret for banen har jevnlig dialog med brukerne. Kanskje må man vanne noe mer, slodde litt annerledes, bytte redskaper, osv.

Dersom det blir vanskelig å opprettholde kvaliteten på bunnen kan man gjøre noen grep for å forlenge bunnens levetid. Ta kontakt med Anleggsutvalget eller Ridebane.no for hjelp.