Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 26 - 2021

Nyhet fra Norges Orienteringsforbund

Støtte fra Sparebankstiftelsen DnB til utvikling av kartverktøy.

mapant.no får støtte

Norges Orienteringsforbund skriver på sine nettsider at den norske delen av prosjektet MapAnt har fått tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen DnB. Dette muliggjør videreutvikling av kartverktøyet MapAnt.no. Les mer på forbundets nettside:

MapAnt er tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DnB - orientering.no (publisert 28.06.2021)