Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 19 - 2023

Nyheter fra Norges Cykleforbund, Norges Fotballforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges Squashforbund

I denne ukas anleggsnytt kan du lese om Kleivbakken Sykkelpark, Norges Fotballforbund sine tanker om omsetningsforbud mot gummigranulat, Friidrettsforbundets nyeste forbildeanlegg og Norges Squashforbund sitt samarbeid med ASN Squashsports. Les mer om sakene under.

Nytt sykkelanlegg i Lillehammer har åpnet

Den 7. mai åpnet Kleivbakken Sykkelpark i Lillehammer. Den inneholder hele 600 m² asfaltert pumptrack og rundbaneløype for terrengsykling. Les nyheten om Kleivbakken Sykkelpark på forbundets hjemmesider:

Nytt sykkelanlegg i Lillehammer er åpnet - sykkel.no (publisert 08.05.2023)

Innstiller på forbud mot gummigranulat

30. august 2022 gikk EU-kommisjonen inn for et omsetningsforbud mot gummigranulat som fyll i kunstgressbaner, som en del av deres tiltakspakke mot mikroplast. Medlemslandene i REACH-komiteen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) har nå stemt ja til EU-kommisjonens forslag.

Les Fotballforbundets nyheter om saken:

Moltubakk om granulatforbud - fotball.no (publisert 28.04.2023)

Innstiller på forbund mot gummigranulat - fotball.no (publisert 27.04.2023)

To friidrettsanlegg på lista over forbildeanlegg

Les Norges Friidrettsforbund sin nyhet om at Vassmyra FriFot-anlegg og Åshallen er publisert som forbildeanlegg her på godeidrettsanlegg.no. 

To friidrettsanlegg på lista over forbildeanlegg - friidrett.no (publisert 04.05.2023)

NSQF inngår samarbeid med ASB Squashcourts

For å sikre flere squashbaner i Norge, har Norges Squasforbund inngått avtale med ASB for å bidra at flere baner bygges, samt skape aktive squashmiljøer i de nye anleggene. Hele nyheten kan du lese på forbundets nettsider:

NSQF inngår samarbeid med ASB Squashcourts - squash.no (pulisert 02.05.2023)