Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 12 - 2021

Nyheter fra Norges Tennisforbund, Norges Skøyteforbund, Brettforbundet og Norges idrettsforbund

Nytt om eksisterende og planlagte tennisanlegg, snøparkanlegget på Tryvann, høringssvar fra Norges Skøyteforbund og momskompensasjonsinformasjon fra Norges Idrettsforbund.

Snøparkanlegget på Tryvann

Brettforbundet har publisert en video der man får oppleve parken på Tryvann.

Parkcheckout: Tryvann med Norsk Tipping-teamet - brettforbundet.no (publisert 14.03.2021)

Nytt om eksisterende og planlagte tennisanlegg 

Norges Tennisforbund har tre nyheter om anlegg på sine nyhetssider for tennis, norsktennis.no. Disse handler om rekordtidlig utesesong for barn og ungdom, et interkommunalt anlegg på Østlandet og nye baner som er etablert på Sørlandet.

Høringssvar fra Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund har sendt sine innspill til NIF, angående høring fra Kulturdepartementet om spillemidler til idrettsanlegg. Les forbundets innspill på deres nettside:

Innspill til NIF i samband med høring til KUD om tilskudd til anlegg - skoyteforbundet.no (publisert 18.03.2021)

Momskompensasjonsinformasjon fra Norges Idrettsforbund

Det er 563 idrettslag som har søkt om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, til et samlet beløp på 313,4 millioner kroner. Dette er ca. 15 millioner mer enn Stortinget så langt har bevilget.

563 har søkt om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg - idrettsforbundet.no (publisert 12.03.2021)