Forside Konsepthall Curling

Konsepthall Curling

En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller

I 2015 kom Norges Curlingforbund med en oppdatert versjon av rapporten ”Konsepthall Curling” fra 2007 . Rapporten er en teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller.

Sammendrag

Norsk curling er en idrett i stadig vekst, og de siste 5-6 årene har det blitt oppført nye curlinganlegg flere steder i Norge. I dag spilles curling nesten utelukkende i ishaller som er dedikert for curling. I tillegg er det mange kunstisbaner som har curlingbaner i tillegg til hockeybane og eventuelt hurtigløpsbane. Dedikerte og moderne anlegg har bidratt til økt interesse, og viser at klubber og anlegg er en forutsetning for å skape gode lokale curlingmiljøer. En av de største begrensningene for økt aktivitet er derfor fortsatt mangel på curlinganlegg.

Et hjelpemiddel for utbyggere

Norges Curlingforbund har utarbeidet ”Konsepthall Curling” for å unngå at usikkerhet rundt tekniske løsninger og økonomiske utfordringer hindrer utbygging av nye curlinganlegg. Denne tekniske og økonomiske veilederen for hvordan en curlinghall bør bygges og driftes vil være et godt hjelpemiddel for potensielle utbyggere. Rapporten fokuserer på curlinghaller som selvstendige anlegg, men det er erfart positive synergier med samlokalisering av curlinghaller og andre idrettsanlegg. Alle dedikerte curlinganlegg som er oppført de siste 5 årene er samlokalisert med andre isanlegg.

Rapporten fokuserer på to prinsipielle anleggsløsninger med isflate for curling, differensiert for ulike hallstørrelser:

  • Konsepthall 4(6) baner
  • Konsepthall 2 baner

Relevante seksjoner knyttet til tegninger, tekniske løsninger og priser/økonomi er oppdatert, og erfaringer fra haller som er oppført de siste årene er inkludert.