Sparebanken Sør Amfi turnhall
Sparebanken Sør Amfi turnhall utenfra
Inne i Sparebanken Sør Amfi turnhall. Store flater og utstyr
Aktivitet i Sparebanken Sør Amfi turnhall
Kveldsbilde av Sparebanken Sør Amfi, utenfra.

Sparebanken Sør Amfi turnanlegg

Et brukervennlig anlegg

Sparebanken Sør Amfi har egen basishall/turnanlegg som er en del av Arendal Idrettspark. Idrettsparken inneholder blant annet to håndballflater, tennisanlegg med fire baner, klatrevegg og eget treningssenter. Turndelen har et bruksareal på ca. 2 000 m², hvorav ca. 1 300 m² er til spesialdel med turnapparater for bredde- og konkurranseaktivitet. Hallen er meget brukervennlig og opptil 150 utøvere kan være i aktivitet samtidig i anlegget. Anlegget er anbefalt av Norges Gymnastikk og Turnforbund.

Bakgrunn

Arendals turnforening hadde en gammel turnhall i sentrum der kapasiteten var sprengt. Foreningen ønsket derfor å samle all aktivitet i en ny hall på Myra utenfor sentrum, der det ble planlagt idrettspark for flere idretter. 

Anlegget

Anlegget inneholder to håndballflater, treningssenter, basishall/turnhall, tennisanlegg, klatrevegg samt en rekke møterom. Anlegget ligger vegg i vegg med Sam Eyde videregående skole, ca. 2 km utenfor Arendal sentrum.

Økonomi

Totalt ble det investert 162 millioner kroner i anleggene. Anleggene ble finansiert med spillemidler, tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune, hovedsponsor Sparebanken Sør og Arendal kommune.

Drift

Det kreves gode rutiner i klubben blant annet når det gjelder renhold og sikkerhetsregler for bruk av anlegget. Personer som bare kom inn i anlegget og brukte turnapparater, grop etc. var et problem i starten, men er nå løst ved å montere mobile glassvegger rundt hallflaten.

I 2022 var driftskostnadene 8 511 000 kr, og fordelte seg som følger: 

  • Drift: 1 008 000 kr (1,5 årsverk)
  • Forvaltning: 520 000 kr
  • Vedlikehold: 2 080 000 kr
  • Energi: 1 960 000 kr
  • Renhold: 1 575 000 kr (2,5 årsverk)
  • Brøyting: 728 000 kr
  • Utomhus: 640 000 kr

Dette er imidlertid kun knyttet til anleggets forvaltning, drift og vedlikehold. I tillegg kommer utviklingskostnader på 850 000 kr (2022). Kapitalkostnadene er heller ikke inkludert i de ovenfor presenterte kostnadene. 

Brukervennlighet

Anlegget er svært brukervennlig. God akustikk gjør at det er behagelig for trenere/instruktører å gjennomføre undervisning. Mange grupper kan trene parallelt i anlegget.