Sparebanken Sør Amfi turnhall
Sparebanken Sør Amfi turnhall utenfra
Inne i Sparebanken Sør Amfi turnhall. Store flater og utstyr
Aktivitet i Sparebanken Sør Amfi turnhall
Kveldsbilde av Sparebanken Sør Amfi, utenfra.

Sparebanken Sør Amfi turnanlegg

Et brukervennlig anlegg

Sparebanken Sør Amfi har egen basishall/turnanlegg som er en del av Arendal Idrettspark. Idrettsparken inneholder blant annet to håndballflater, tennisanlegg med fire baner, klatrevegg og eget treningssenter. Turndelen har et bruksareal på ca. 2000 kvm, hvorav ca. 1300 kvm er til spesialdel med turnapparater for bredde- og konkurranseaktivitet. Hallen er meget brukervennlig og opptil 150 utøvere kan være i aktivitet samtidig i anlegget. Anlegget er anbefalt av Norges Gymnastikk og Turnforbund.

Bakgrunn

Arendals turnforening hadde en gammel turnhall i sentrum der kapasiteten var sprengt. Foreningen ønsket derfor å samle all aktivitet i en ny hall på Myra utenfor sentrum, der det ble planlagt idrettspark for flere idretter. 

Anlegget

Anlegget inneholder to håndballflater, treningssenter, basishall/turnhall, tennisanlegg, klatrevegg samt en rekke møterom. Anlegget ligger vegg i vegg med Sam Eyde videregående skole, ca. 2 km utenfor Arendal sentrum.

Økonomi

Totalt ble det investert 162 millioner kroner i anleggene. Anleggene ble finansiert med spillemidler, tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune, hovedsponsor Sparebanken Sør og Arendal kommune.

Drift

Det kreves gode rutiner i klubben blant annet når det gjelder renhold og sikkerhetsregler for bruk av anlegget. Personer som bare kom inn i anlegget og brukte turnapparater, grop etc. var et problem i starten, men er nå løst ved å montere mobile glassvegger rundt hallflaten.

Brukervennlighet

Anlegget er svært brukervennlig. God akustikk gjør at det er behagelig for trenere/instruktører å gjennomføre undervisning. Mange grupper kan trene parallelt i anlegget.