Barn som turner
Fjogstad-Hus Turnarena
Fjogstad-Hus Turnarena
Fjogstad-Hus Turnarena
Fjogstad-Hus Turnarena
Fjogstad-Hus Turnarena
Fjogstad-Hus Turnarena
Fjogstad-Hus Turnarena

Fjogstad-Hus TurnArena

Spesialanlegg for turn

I Sola idrettspark har idrettslaget Sola Turn etablert en rendyrket turnhall. Takket være blant annet en ivrig hallkomité, en kommune som stilte med tomt, en svært samarbeidsvillig hovedentreprenør og hjelp fra utstyr- og anleggskomiteen i Norges Gymnastikk og Turnforbund, ble det i løpet av ca. 7 måneder bygget en stor basishall for klubbens mange medlemmer. Anlegget er anbefalt av Norges Gymnastikk og Turnforbund.

Bakgrunn

Klubben Sola Turn hadde et prekært behov for mer treningstid og et sterkt ønske om en egen hall. Et annet ønske var en hall der utstyret kunne ligge ute fast, og på den måten bedre ta vare på utøvere og trenere. Å flytte på mye utstyr hver eneste dag i løpet av en sesong er tidkrevende og tungt, og sliter på både kropp og utstyr.

Initiativtakere

Sola Turn står selv bak prosjektet og initiativet er tatt av klubben selv gjennom en hallkomite bestående av ivrige og målrettede personer. Etter søknadsrunder med kommunen og spillemidler var avklart gikk det relativt raskt med selve byggingen av hallen. Byggingen begynte i september 2018, og hallen Fjogstad-Hus TurnArena stod klar i mai 2019.

Anlegget

Hallen er lokalisert i Sola kommune, i samme område som Sola Idrettspark. Brukerne er klubbens medlemmer i alderen 5 år til 80 år. Hallen vil fra tid til annen også brukes til åpen hall for publikum og av skolen på dagtid.

Fasiliteter

Hallen inneholder en stor basishall med aktivitetsflate på 28 x 45 meter utstyr spesielt tilpasset troppsgymnastikk [1]. I tillegg er det to mindre aktivitetsflater med parkett. I hovedhallen er det et stort gropområde med hev- senkbare groper, fast grop, klossegrop, trampolinebane og fire nedsenkede trampoliner. De to tilleggsflatene ligger "vegg i vegg" med hovedhallen. Der er det installert RG-teppe i den ene delen,  den andre delen egner seg blant annet til aerobic-aktiviteter, Gym X etc. I sum gjør dette at anlegget er tilrettelagt for alle aldersgrupper i både bredde- og konkurranseidrett. I andre etasje er det  tribune, kontorer/møterom, kioskområde med kafé og tekniske rom.

Fjogstad-Hus TurnArena åpningsdag.
Basishallen under åpningsdagen i mai 2019. Foto: Kristin Austigard

Prosessen

Klubben opplevde prosessen fra start til slutt som givende og spennende. I tett samarbeid med kommunens ansvarlige for idrettsanlegg, har klubben fått lagt veldig mye til rette for å få realisert hallen. Klubben var veldig opptatt av å ha en tett dialog med Stig Nilsen, anleggskonsulent hos Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF), som har gjort en god jobb med å dele viktige erfaringer til nytte for klubben.

Klubben er selv fornøyd med prosessen, og tror ikke det er veldig mye som ville blitt gjort annerledes dersom de skulle gått denne runden på ny. Det å spørre andre klubber og forbund om erfaringer har vært gull verdt og anbefales til alle andre som tenker i samme bane.

Fjogstad-Hus TurnArena dugnadsgjeng og byggeprosess
Ivrige ildsjeler deltok i prosessen mot en ny basishall i Sola. Foto: Tony Machin

Utfordringer

Gjennom prosessen var ingen noen store utfordringer, men det er viktig med god økonomikontroll. Én ting er selve byggekostnaden, en annen er hvordan den enkelte kommune legger til rette for mellomfinansiering. Sola kommune kunne bare gi klubben et kommunalt lån på 5 MNOK, langt unna de ca. 30 MNOK de trengte. Dette ble løst ved at klubben fikk ordnet en meget god avtale med en bank. Det er viktig å merke seg at spillemidler og andre tilskudd ikke blir utbetalt med en gang, og er viktig å ta høyde for i budsjettplanleggingen.

Kompetanse i prosjektet

Prosjektkomiteen var veldig ivrig, og bestod av personer med ulik kompetanse (noe som er viktig, ifølge klubben selv). På den måten fikk de gode og konstruktive diskusjoner som ledet frem til denne hallen. Hovedentreprenøren Masiv fungerte som en veldig god samarbeidspartner, og bistod i utvikling av hallen og tegninger med mer, og har brukt hele sin kompetanse til å tegne en optimal hall for Sola turn med bakgrunn i behov og budsjett. Med dette som bakgrunn sier klubben selv at de har vært heldige som fikk hjelp av en profesjonell part som virkelig var interessert i å hjelpe dem. Av den grunn opplevde ikke klubben at de manglet noe kompetanse gjennom prosessen og byggingen, eller hadde spesielle utfordringer med å tilegne kunnskap.

Brukerinvolvering

Komiteen involverte hele klubben i dette prosjektet, noe som også var helt nødvendig. Klubben hadde en solid egenkapital som skulle brukes til hallen, og da var det særlig viktig for komiteen at hele klubben hadde mulighet til komme med innspill og bli hørt.

I all hovedsak var det fire hovedområder som komiteen brukte mye tid på å imøtekomme;

 1. Troppsgymnastikk,
 2. RG,
 3. Breddeturn og
 4. Paraturn.
   

Det er lagt mye til rette for alle gruppene, men det gjenstår en liten vei å gå enda for paraturn (blant annet skal sele på plass etter hvert). Brukerne har blitt involvert i flere avgjørelser, blant annet i hvordan hallen skulle se ut, alle hovedtrenere har fått tatt del i vurdering av hvor utstyr skulle ligge, hvem de skulle bruke av leverandører osv.

Mange turnere var på plass under åpningen av basishallen
Mange turnere var på plass under åpningen av basishallen. Foto: Kristin Austigard

Presentasjon fra NGTFs  anleggskonferanser

Prosjektet har blitt presentert både underveis i prosjektet og etter åpning.

På Norges Gymnastikk- og Turnforbund sin Anleggs- og lederkonferanse 2018, presenterte Sola Turn veien mot ny hall:

På Norges Gymnastikk- og Turnforbund sin Anleggs- og lederkonferanse 2019 presenterte Tony Machin prosjektet:

Økonomi og finansiering

Hallen har kostet Sola Turn tett opp mot 40 millioner kroner. Denne summen inkluderer en komplett ferdig hall med fastmontert turnutstyr (hev/senk grop, skumgrop, fastgrop, nedfelte trampoliner og en fasttrackbane), opparbeidelse av plen og asfalt med mer rundt hallen - i tillegg er dette inkludert moms.

Finansiering

 • Kommunal støtte: 6 MNOK og tomt
 • Egenkapital: 4 MNOK
 • Sponsor arenanavn: 2 MNOK
 • Momsrefusjon: ca. 8,7 MNOK
 • Spillemidler: ca. 14 MNOK
 • Støtte fra ulike stiftelser/fond: 2,8 MNOK
 • Sponsorer: 800 000 kr
 • Salg av lodd og grunnsteiner: ca. 400 000 kr
 • Langsiktig gjeld ca. 1-2 mill. kr (kommer noe ekstra investering i inventar, kjøkken osv.)

 

Drift

Når denne teksten skrives, har hallen vært i drift i ca. seks måneder. Man har budsjettert for 0,5 mill. kroner i årlig driftskostnad. Oppgavene vil fordeles mellom faste ansatte og dugnad. Det er etablert en "huskomité" som sammen med daglig leder for Sola Turn vil løse en del av disse oppgavene. I denne komiteen har klubben personer med kunnskap om ventilasjon, elektrisitet, teknisk bakgrunn, økonomi med mer.  Renhold av garderober og dusjer settes ut til profesjonelle, mens fellesområder tas på dugnad.

Nøkkelpunkter

Anlegget skiller seg ut fra alle andre haller i regionen av den enkle grunn at dette er en rendyrket turnhall. Videre er dette en hall som i sin helhet er eid av Sola Turn, hvilket gir dem mange muligheter, men også ansvarsområder som de må være ekstra oppmerksomme på. Dette kan dreie seg om at utstyret til enhver tid er oppdatert og sikret, slik at ingen blir skadet av feil på utstyr. Det er også et mål at hallen skal bli et møtepunkt for ungdommen i nærmiljøet.

Erfaringer og tips til andre som vil etablere hall

 • Etabler god dialog med andre klubber som har bygget hall
   
 • Bruk ressursene i NGTF og deres utstyr- og anleggskomité. Delta på deres konferanser - fantastisk mye å hente her!
   
 • Som klubb er Sola Turn veldig glade for at de fant en solid lokal hovedentreprenør som har bidratt helt fantastisk for klubben. Det er noe med den lokale tilhørigheten, og interessen fra disse stiger betraktelig når det er ildsjeler fra nærmiljøet som ønsker å få til noe. Dessuten er det også mange muligheter for sponsoravtaler med entreprenørfirmaer fra lokalmiljøet når de får lov å bidra til å bygging av hallen. Dette er en vinn-vinn-situasjon for både klubb og lokalnæringsliv!
   
Basishallen med tribune under åpningen av hallen.
Basishallen med tribune under åpningen av hallen. Foto: Kristin Austigard