Hamran, Tolga hopp- og skileksenter

Hamran, Tolga hopp- og skileksenter

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Hamran er et helårs bredde- og aktivitetsanlegg for unge og gamle. Vinterbruk: Hamran er bygd rundt heisen og Hamranstua. Alle brukerne møtes i sentrum av anlegget som består av skipark, aking og hopp. Sommerbruk: Gjerder og gangveier omrammer anlegget. Anlegget brukes til orientering, konserter, treninger og sosiale lag i Hamranstua.

Eier: Tolga kommune og Tolga IL
Drifter: Tolga IL
Anleggstype: Bredde- og aktivitets-
anlegg
Areal: Ca. 50 daa
Kommune: Tolga
Byggekostnad: Ca. 19 mill. og 3 mill.
for Hamranstua
Driftskostnad
År: 2013-2015

Hjemmeside: Hamran, Tolga hopp- og
skileksenter

Bakgrunn

Anlegget har vært planlagt i ca. 10 år. Ildsjeler i hoppgruppa ønsket å fornye de små, gamle og feildimensjonerte bakkene i Ivaregge. Arne Lund Guldbrandsen i skiforbundet var rådgiver og planlegger.

Anlegget

Anlegget består av 4 bakker (K-10, 20, 40 og 60), heis, lys, 3 nærmiljøanlegg skicross), konsertarena, orienteringskart, sykkeltraséer. K-60 har blitt et yndet turmål etter de funksjonelle veiene som er laget.

Brukere av anlegget er skoler og barnehager på dagtid, og barn og unge på kveldstid. Tolga kommune og Tolga IL står bak anlegget. Brødrene Harsjøen fikk totalentreprise på uteanlegget. Stein Nygjelten ANS fikk samme på Hamranstua. Anlegget er utformet for kombinasjons- og flerbruksløsninger. Feste AS har bidratt i hele perioden på 10 år – landskapsarkitekt. Tolga kommune sto for prosjektledelse.

Anlegget har blitt realisert etter en formidabel dugnad (ca. 12 000 timer. Dugnad pågår fortsatt). Flerbruk og helårsbruk har hele tiden vært i fokus. LED-lys brukes i ovarenn. Sletta er forsterket for å tåle større konserter på sommeren. Rundt anlegget er det laget en vei med universell utforming. Det viktigste er den sentrumsnære beliggenheten som gjør at skole og barnehage kan benytte anlegget i sin undervisning og aktivitet.

Organisering av dugnad med mange dugnadsledere med hvert sitt fagområde. I tillegg en lønnet kreativ dugnadsleder. Vi klarte å jobbe dugnad under hele vinteren med å bygge elementer (betong og tre) til ovarennene. Elementene ble deretter satt på plass av maskinfører under bygging av ovarenn. Vi benyttet et tomt kyllingfjøs.

Oppstart bygging var høsten 2013. Vinteråpning 9.1.2015.

Drift

Et så stort anlegg krever fagkompetanse på vedlikehold og maskinførere (tråkkemaskin) og heisførere.

Tegninger av skileiksentret

Se tegninger utarbeidet av Arne Lund Gulbrandsen og Feste Landskap her

Annen informasjon

71 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i team": Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord (2019)

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for...

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjon av Blåbærhaugen sykkelpark (Dora Galveia, Hipp Hurra AS)

Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

I Blåbærhaugen Sykkelpark skal det legges til rette for at små og store i alle aldre og på alle nivå, ut i fra sine forutsetninger, kan drive med sykkel og oppleve idrettsglede, utvikling og mestring...

Innholdstype: Veiledere

Alpinanlegg - Planlegging, bygging og drift

Du finner her en veileder for planlegging, bygging og drift av alpinanlegg, utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund i 2011.

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 36

Den siste tiden har mange særforbund kunnet glede seg over nyåpnede idrettsanlegg rundt om i Norge. Her har vi samlet informasjon fra Norges skiforbund, Norges Vannski og Wakeboard forbund og Norges...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Utforming av det offentlige byrommet – hensikt kontra virkelighet (2018)

Studien "Design og Urban Public Spaces: Intent vs. Reality" undersøkte hvordan to utendørsanlegg for fysisk aktivitet i København ble benyttet av forskjellige brukergrupper, og hvordan det...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Optimalisert snølogistikk i forbindelse med VM i Granåsen 2021 (2016)

Teori om snødistribusjon i anlegg for nordiske grener er et forholdsvis nytt tema. I en tid med stadig varmere og villere vær, er det ikke lenger en selvfølge at man har nok natursnø til å drive...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Utendørs aktivitetsområder for dansing (2012)

Oppgaven omfatter informasjon om breakedekker både for innendørs og utendørs bruk. Erfaringene og drøftingen er basert på fire ulike breakdanseanlegg hentet fra Norge og Ukraina.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt

Basic Skills Snow Tour

Norges Skiforbund, anlegg/utviklingsavdelingen sammen med skikretsene inviterer til kurs i bygging av basisanlegg og snøproduksjon. Alle klubber og interesserte fra skianlegg ønskes velkommen til 1,5...

Innholdstype: Aktuelt

Bordtennis for alle på Romerike

De siste fire årene har 36 nye utebord for bordtennis blitt utplassert på Romerike. Hvam IL og Haga IF har gjennom prosjektet "Bordtennis for alle på Romerike" skapt møteplasser for både...

Sider