Hoppbakker lyst opp i skumring
Hoppbakke badet i grønt nordlys
Skihopper går opp skibakke med ski på ryggen
Hoppbakker med aktivitet en solfylt vinterdag
Hoppbakker med stor aktivitet
Oversiktsbilde av hoppbakker
Oversiktsbilde av hoppbakker
Flyfoto av hoppbakker og skipark

Hamran, Tolga hopp- og skileksenter

Dugnadsånd kan flytte fjell

Hamran er et helårs bredde- og aktivitetsanlegg for unge og gamle, som er bygd opp rundt skiheisen og Hamranstua. Brukerne møtes i sentrum av anlegget som består av skipark, aking og hopp vinterstid. Gjerder og gangveier omkranser anlegget, og sommerstid brukes anlegget til orientering, konserter, treninger og sosiale lag i Hamranstua. Anlegget er anbefalt av Norges Skiforbund.

Bakgrunn

Anlegget har vært planlagt i ca. 10 år. Ildsjeler i hoppgruppa ønsket å fornye de små, gamle og feildimensjonerte bakkene i Ivaregge. Arne Lund Gulbrandsen i skiforbundet var rådgiver og planlegger.

Anlegget

Anlegget består av 4 lyssatte hoppbakker i størrelsen 10 meter, 20 meter, 40 meter og 60 meter, skiheis, skipark, 3 nærmiljøanlegg for skicross, konsertarena, orientering, turstier, lekeområde og sykkeltraséer.

Særlig 60 meter-bakken har blitt et yndet turmål etter de funksjonelle veiene som er laget.

Brukere

Brukere av anlegget er skoler og barnehager på dagtid, og barn og unge på kveldstid.

Hvem står bak og hvordan har prosessen vært?

Tolga kommune og Tolga IL står bak anlegget. Brødrene Harsjøen fikk totalentreprise på uteanlegget, mens Stein Nygjelten ANS fikk det samme på Hamranstua. Anlegget er utformet for kombinasjons- og flerbruksløsninger. Feste AS har bidratt i hele perioden på 10 år som landskapsarkitekt. Tolga kommune sto for prosjektledelse.

Et anlegg tilgjengelig for alle, hele året

Anlegget har blitt realisert etter en formidabel dugnad (ca. 12 000 timer og enda pågående). Flerbruk og helårsbruk har hele tiden vært i fokus. LED-lys brukes i overrenn. Sletta er forsterket for å tåle større konserter på sommeren. Rundt anlegget er det laget en vei med universell utforming. Det viktigste er den sentrumsnære beliggenheten som gjør at skole og barnehage kan benytte anlegget i sin undervisning og aktivitet.

Organisering av dugnad ble gjort av flere dugnadsledere med hvert sitt fagområde, i tillegg til en lønnet kreativ dugnadsleder. Med dugnadsjobbing under hele vinteren ble det bygget elementer i betong og tre til overrennene. Elementene ble deretter satt på plass av maskinfører under bygging. Byggestart var høsten 2013, med vinteråpning 9.1.2015.

Økonomi

Total byggekostnad for hele anlegget er på ca. 19 mill. kr, hvorav 17,5 mill. kr utgjør hoppbakkene, skitau og lysanlegget.

Drift

Et anlegg av denne størrelsen krever fagkompetanse på vedlikehold, maskinførere (tråkkemaskin) og heisførere.