""

Hvilken kunstgresskvalitet skal vi velge?

Hvilke krav skal dekkes for forskjellige kunstgressflater? Det er ulike krav til ulike divisjoner, så hvem som skal bruke banen er avgjørende.

Krav til kunstgressflater foreligger i en rekke varianter, og her er noen av dem:

  • NS-EN15330 - En felles europeisk standard for kunstgress til ulike idrettsformål
  • Nordisk Norm - De nordiske fotballorganisasjonenes krav til kunstgress for fotball
  • FIFA Quality, FIFA Quality Pro -  FIFAs krav til kunstgress for bredde- og toppfotball
     

En oversikt over krav i ulike Europeiske land er slik pr 1. januar 2020 (standard i Nederland er snarlik Nordic og EN 15330-1):

Menn
Nivå Norge Sverige Danmark Tyskland Nederland Frankrike Belgia Storbritannia
Elite FQPro FQPro FQPro EN-DIN KNVB2-15 EN-DIN EN-DIN EN-DIN
1.div FQPro FQPro FQPro EN-DIN KNVB2-16 EN-DIN EN-DIN EN-DIN
2.div FQPro Nordic FQPro EN-DIN KNVB2-17 EN-DIN EN-DIN EN-DIN
3.div FQPro Nordic Nordic EN-DIN KNVB2-18 EN-DIN EN-DIN EN-DIN
4.div Nordic Nordic Nordic EN-DIN KNVB2-19 EN-DIN EN-DIN EN-DIN
Andre Nordic Nordic Nordic EN-DIN KNVB2-20 EN-DIN EN-DIN EN-DIN

 

Damer
Nivå Norge Sverige Danmark Tyskland Nederland Frankrike Belgia Sveits
Elite FQ FQPro FQPro EN-DIN KNVB2-15 EN-DIN EN-DIN EN-DIN
1.div Nordic Nordic FQPro EN-DIN KNVB2-16 EN-DIN EN-DIN EN-DIN
2.div Nordic Nordic FQ EN-DIN KNVB2-17 EN-DIN EN-DIN EN-DIN
3.div Nordic Nordic FQ EN-DIN KNVB2-18 EN-DIN EN-DIN EN-DIN
4.div Nordic Nordic FQ EN-DIN KNVB2-19 EN-DIN EN-DIN EN-DIN
Andre Nordic Nordic FQ EN-DIN KNVB2-20 EN-DIN EN-DIN EN-DIN

Kulturdepartementet har i oktober 2019 laget en kunngjøring om krav som stilles for kunstgressflater der det søkes om spillemidler:

Som det framgår av kunngjøringen er krav til kunstgressflater nå harmonisert med de fleste land i Europa.