Eventyrøy stadion.
Eventyrøy stadion

Eventyrøy stadion

Godt utformet bane for fotball sammen med friidrett

En kunstgressbane i Seljord hadde vært prosjektert tidligere, men ble ikke realisert pga. kostnad. Det ble for dyrt som følge av at banen hadde vært utsatt for flom gjentatte ganger de siste årene. Løsningen kom da Statens Vegvesen kunne gi dem 30 000 kubikkmeter steinmasse som gave i forbindelse med et tunnelprosjekt i nærheten. Steinmassen ble brukt til å bygge opp banen med en drøy meter for å gjøre banen flomsikker. Eventyrøy stadion er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Fotballforbund, på grunn av god utforming.

Anlegget

Anlegget består av en 11er kunstgressbane med en 5er balløkke i den ene sektoren, teknisk sektor med kulering og lengdegrop, og friidrettsbane med to 400-metersbaner rundt anlegget og fire 100-metersbaner.

Anlegget er plassert på hovedbanen til Seljord IL i det naturskjønne området på Eventyrøy. Tidligere fantes det en gressbane og en grusbane for friidrett med teknisk sektor med grus som underlag. Byggingen av anlegget startet opp høsten 2015 og ble ferdigstilt i august 2016.

Kork istedenfor gummigranulat

Seljord IL fikk støtte av kommunen til å dekke merkostnadene ved å bruke kork i stedet for gummigranulat i kunstgressdekket - et tiltak for å hindre at fisken i Seljordvannet får i seg mikroplast fra gummigranulat. Dette har dog ikke fungert optimalt, da korken blant annet har frosset vinterstid.

Økonomi

Anlegget kostet totalt 12,7 mill.kr. og er finansiert med

  • 4 mill.kr. i spillemidler
  • 2,9 mill.kr. i gaver
  • 0,5 mill.kr. i dugnad
  • 2 mill.kr. ref. mva.
  • 2 mill.kr. i lån
  • 1,4 mill.kr. i egenkapital.

De årlige driftskostnadene er på om lag 250 000 kr + 200 000 kr i avdrag på lån (2017).

Drift

Seljord IL er så heldig å ha Seljord Personal som tar seg av ukentlig drift og vedlikehold av anlegget. Deres kunstgress- og baneleverandør har hatt opplæring av vedlikeholdsmannskap og tar seg av det årlige vedlikeholdsprogrammet.

Vinterdrift og utfordringer med kork

Vinteren 2017 hadde Seljord IL et prøveprosjekt på vinterbrøyting. Vinteren 2018/2019 var den første med full vinterdrift. Det var en snill vinter med forholdsvis stabile temperaturer og dermed ingen store utfordringer med drift. Korken holdt seg bra gjennom vinteren og det var ingen negative bemerkninger. I 2018 ble det etterfylt 30 kubikkmeter med kork, og i 2020 måtte man etterfylle 48 kubikkmeter, da korken smuldret opp. Korken frøs også vinterstid, hvilket har gjort bruk av banen utfordrende.

Video fra byggingen

I denne videoen vises byggeprosessen, samt tidligere problemer med flom.

Kilder / Les mer

Mesteparten av informasjonen har vi mottatt fra leder i Seljord IL. I 2020 orienterte Norges Fotballforbund godeidrettsanlegg.no om at banen har hatt utfordringer med korken, og kapittelet om drift ble derfor oppdatert, basert på informasjon fra Seljord IL Fotball.

Du finner flere bilder på Seljord IL sin Facebookside: Seljord IL - foto