Vestfoldhallen, kunstgresset sett fra kortsiden
Dekorativ utside på Vestfoldhallen
Innsiden av fotballhallen, kunstgressflate
Vestfoldhallen, kunstgressflaten med skillenett
Gutt som ser ned på fotballbanen i Vestfoldhallen.
Selskapslokale i Vestfoldhallen
Trening i Vestfoldhallen
Skillenett på kunstgressflaten i Vestfoldhallen
Vestfoldhallen med mange barn på trening
Konsert i Vestfoldhallen
Skisse av Vestfoldhallen
Oppføring av fotballhall, vegg og bjelker uten tak.
Utsiden på ikke ferdigbygget fotballhall
Takkonstruksjon Vestfoldhallen under bygging

Vestfoldhallen

En fullisolert fotballhall

Vestfoldhallen, som tidligere ble omtalt under navnet "Fix Arena", er en fullisolert fotballhall for både bredde- og toppfotball. Fotballhallen er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Fotballforbund.

Bakgrunn

Prosjektet startet med et ønske om å gi hele Tønsberg og omegns fotballspillere muligheter for trening året rundt. Det skulle være et helhetlig tilbud hvor man kunne gjennomføre treninger inkl. alternativ trening i styrkerom samt arrangere turneringer av alle slag. Det ble utformet slik at den var relevant for spillere i alle aldre.

Det er lagt vekt på funksjonalitet og fremtidsrettet teknologi og løsninger (LED belysning, løsning ventilasjon osv.)

Iniativtager og pådriver i prosjektet var Knut Martin Hegg. Byggetiden var på ca. 10 mnd. Hallen stod ferdig i desember 2015, og åpnet i januar 2016.

Anlegget

Hallen ligger i Greveskogen, der mange andre idrettsanlegg også finnes, som f.eks. Maier Arena, Tønsberg ishall og TSTKs tennishall.

Hallen brukes både av fotballag til trening og kamper, men også til fotballaktivitet for etter skole, akademi og cuper. I tillegg kan hallen leier til andre typer av arrangement som festivaler, messer og konserter.

Vestfoldhallen inneholder en kunstgressbane, fire garderober pluss dommergarderobe, styrkerom og lager/stor garasje for mål og utstyr (i første etasje) samt klubbrom, allrom, sosialt rom med kafé og kjøkken, toaletter og tekniske rom (andre etasje). Fra andre etasje ser man ned på fotballbanen fra en mesanin. Også fra styrkerommet har man god utsikt til banen.

Kunstgressbanen

Banen, som har gummigranulat som ifyll, har bruttomål 66 x 105 meter og spilleflate på 95 x 52 meter. Hallen kan deles i seks spilleflater. 

Takhøyden er 13,5 meter som høyest og 8 meter langs sidene. Ved -20 grader holder hallen en innetemperatur på ca. 6-8 grader, og ca. 8-10 grader hvis utendørstemperaturen ligger på 0 grader.

Prosessen

Prosjektet viste seg etter hvert i byggeprosessen å være underfinansiert. Det gjorde at man måtte øke rammen underveis. Bakgrunnen for dette lå i at man så mer hensiktsmessige løsninger som på lang sikt var avgjørende for et lykket prosjekt.

Hallen ble bygget av en fotballklubb og således ivaretatt på en meget god måte med tanke på utforming og innhold. Men man ser i etterkant at det burde vært etablert en bredere styringsgruppe i prosessen med flere personer.

Man søker hele tiden en optimalisering av tilbudet og vurderer fortløpende innspill og tips fra brukerne.

Økonomi og finansiering

Totalbudsjett for hallen var på ca. 34 millioner kroner eks. mva.

Hallen er lånefinansiert med kommunal garanti.

I tillegg er det søkt spillemidler på 8.900.000 kr

  • Fotballhall: 6.000.000 kr
  • Idrettshus: 1.000.000 kr
  • Aktivitetssal: 700.000 kr
  • Sosialt rom: 500.000 kr
  • Styrkerom: 700.000 kr

Hallen leies ut både til treninger, kamper, cuper, messer, konserter, utstillinger og eventer.

Drift

Anlegget krever at man følger opp via visuell inspeksjon samt service og vedlikeholdsavtaler på tekniske installasjoner. I tillegg har man sørget for at rengjøring gjennomføres av eksternt personell.

Vestfoldhallen AS ser i dag behovet for bedre løsninger på booking og adgangskontroll. Dette er begge pågående prosesser. Styret i Vestfoldhallen AS er svært operative og tar stor del i driften av anlegget.

Vestfoldgallen AS mener det er nødvendig å sørge for god planlegging av tekniske installasjoner: Utstrakt bruk av LED belysning, riktig kvalitet på gressdekket og tekniske installasjoner slik at driftskostnadene blir så lave som mulig. Det er viktig å velge hva som er mest økonomisk i lengden og ikke nødvendigvis hva som er billigst der og da.

Kunstgresset tåler både konserter, bilmesser og eventer. Imidlertid tillater man ikke objekter tyngre enn normale biler/SUV’er. så det vil ikke være aktuelt med tynger båter/anleggsmaskiner etc.

Nøkkelpunkter

  • Det er en komplett treningsarena for fotball med tilhørende gode fasiliteter.
  • Hallen kan deles opp i 6 spilleflater. Det innebærer at man kan leie ut til 6 lag/grupper samtidig, og sikre tilgang for mange brukere.
  • Hallen er bygget slik at den er lett å orientere seg i samt at det er svært oversiktlig for tilskuere.
  • Hallen har en naturlig og god plassering nær Tønsberg sentrum og kollektiv transport. I tillegg er hallen samlokalisert med andre idrettsanlegg og skoler.