Basketballkurv

Streetbasket og 3mot3

Streetbasket spilles på asfalterte flater, enten med to kurver (som tradisjonell basket), eller med en kurv. 3mot3 er en form for streetbasket med en kurv, der banen er litt mindre.

På bildet under ser man en skisse på et flerbruksområde, der en streetbasketbane og to 3mot3-baner er tegnet. Dette eksemplet er fra Kampen i Oslo.

Norges Basketballforbund og NTNU SIAT har begge sett at utbyggere av streetbasketanlegg av og til plasserer stolpen fra kurven på banen og ikke 50-80 cm bak banen, som er anbefalt minsteavstand.

Hvis man plasserer kurvstolpen på eller veldig nærme banen, risikerer man å ødelegge spillmulighetene, og i verste fall øker risikoen for at spillerne treffer stolpene og skader seg.

Banemålene for 3mot3:

Oversiktsbilde med innskissert 3mot3-bane
Eksempel på 3mot3-bane