Logoen til Folkehelseinstituttet

FHI undersøker helseeffektene av å spille på gummigranulat

Les om FHIs kunstgress-studie

Hva er egentlig helsekonsekvensen av å spille på kunstgress? Og hvilken betydning har fyllmaterialet? Det skal FHI undersøke i Kunstgress-studien.

Bakgrunn for studien

Gummigranulat er i dag det vanligste fyllet i kunstgressbaner. Fra norske kunstgressbaner slippes det årlig ut 6 000 tonn mikroplast, hvilket betyr at kunstgressbaner er den nest største kilden til norske mikroplastutslipp. Kun biltrafikken medfører større utslipp av mikroplast. Dette er tidligere omtalt her på godeidrettsanlegg.no, i artikkelen Kassert kunstgress og plastholdig, løst fyllmateriale.

Gjennom mat, drikke, luft og omgivelser får vi alle i oss mikroplast. Vi vet imidlertid lite om hvilke konsekvenser dette har for helsa vår. Vi vet at mikroplasten vi får i oss kan komme over i blodet, og at andre partikler, slik som svevestøv, er negative for helsa. Formålet med den pågående kunstgresstudien er å få mer innsikt i hvordan vi utsettes for, og påvirkes av, mikroplast når vi bruker kunstgressbaner med gummigranulat. 

POLYRISK

Kunstgress-studien inngår som én blant fem studier i EU-prosjektet POLYRISK. Alle studiene undersøker eksponering og helseeffekter av mikro- og nanoplast. 

Studiens format

I studien sammenlignet forskerne fotballkamper spilt på kunstgress med gummigranulat og kamper spilt på kunstgress med olivenstein og sand som fyll.  Studien gikk bredt ut, og undersøkte mange parametre. 

Luftprøver

Under kampene ble det foretatt luftprøver for å undersøke hvor mye mikro- og nanoplast som svevde i lufta. 

Biologiske prøver

For å undersøke hvor mye og hvilke plastpartikler utøverne har fått i seg i løpet av kampene, ble det samlet inn biologiske prøver fra studiedeltagerne, dvs. fotballspillerne. 

Immunrespons

For å undersøke hvordan plastpartiklene påvirker kroppen, ble immunresponsen undersøkt. Forskerne målte nivået av betennelsesstoffer i urin, blod og spytt. I tillegg ble immuncellenes funksjon undersøkt. 

Deltagernes bidrag

Utover å delta på de to fotballkampene, bidro deltagerne ved å:

  • Fylle ut spørreskjema om livsstil.
  • Fylle ut spørreskjema om å spille på kunst gress.
  • Samle all urin døgnet rundt kampene. 
  • Avgi blodprøve før og etter kampene, samt 18 timer etter kampene. 
  • Avgi spyttprøve før og etter kampene. 

Fremdrift og resultater

Prøvene er nå tatt og blir analysert. De første resultatene er forventet å komme ila. høsten, så følg med!