Kampidrettsanlegg

Kampidrettsanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til anlegg for kampidrettene.

Kampidrettsanlegg.no

Norges Bryteforbund

United World Wrestling (UWW)

Internasjonal boxing association
(AIBA)

Norges Fekteforbund
International Fencing Federation
Svenska Fäkteförbundet

Norges Judoforbund sine anleggssider

Norsk Kampsportforbund sine
anleggssider

Publikasjoner fra Kulturdepartementet

Anlegg for kampidrett - Planlegging,
bygging og drift

Kampidretter- konkurranseflater

Idrettshaller - planlegging og bygging

Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg

Tilrettelegg for fekting


Se alle kampidrettsanlegg

Om kampidrettsanlegg

I Norge er det seks kampidrettsforbund som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). De seks forbundene er Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Fekteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxing Forbund. Til sammen har disse kampidrettsforbundene ca. 65 000 medlemskap fordelt på mer enn 30 kampidrettsgrener i over 600 klubber.

Få mer informasjon om anlegg for de ulike kampidrettene i veilederen Anlegg for kampidrett - Planlegging, bygging og drift som du finner her eller under Banemål og tekniske krav. Sjekk også ut fleraktivitetssal.

Norges Kampsportforbund

Norges Kampsportforbund (NKF) er en paraplyorganisasjon/ fleridrettsforbund som favner om en rekke kampsporter og ideologier. NKF skal tilrettelegge for sunn klubbdrift og livslang idrettsglede for enkeltmedlemmene. Hjemmeside: Norges Kampsportforbund

​Norges Bryteforbund

Norges Bryteforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer brytesporten. For tiden innebærer dette bryting (olympiske grener), sandbryting, sumo og håndbak. Alle grener gjelder for begge kjønn og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Norges Bryteforbunds formål er å fremme brytesporten i Norge, og representere idretten internasjonalt. Hjemmeside: Norges Bryteforbund

​Norges Bokseforbund

Norges Bokseforbund (NBF) organiserer all amatørboksing i Norge. Dette betyr at forbundet skal organisere ordinær boksing og diplomboksing. Norges Bokseforbund kan ikke organisere proffboksing i Norge fordi dette er forbudt ved lov og kan straffes rettslig hvis det utføres. NBF er medlem av Det internasjonale bokseforbundet (AIBA). Forbundet holder til på Ullevaal Stadion, sammen med flere andre kampsporter. Hjemmeside: Norges Bokseforbund

Norges Fekteforbund

Fekting er en relativt liten sport i Norge, men større i mange europeiske land, og er utbredt i alle verdensdeler. Norges Fekteforbund (NF) bistår med rådgivning rettet mot klubber og initiativtagere til nye anlegg. Når en klubb planlegger en oppgradering av eksisterende baner eller vurderer å starte et utviklingsprosjekt, anbefales det at man tar kontakt med NF for å trekke veksler på den kompetansen og de erfaringene som administrasjonen og andre klubber har på områder som vurdering av ulike alternativer, prosjektering, finansiering, anbudskonkurranser og valg av entreprenører, mv. Hjemmeside: Norges Fekteforbund

Norges Judoforbund 

Norges Judoforbund (NJF) ble stiftet i 1967, og har siden den gang organisert idretten judo i Norge. NJF er tilsluttet European Judo Union (EJU) og International Judo Federation (IJF). Ca. 60 judoklubber er medlem av NJF, og disse organiserer rundt 4.500 aktive judoutøvere. Hjemmeside: Norges Judoforbund

Norges Kickboxing Forbund

Norges Kickboxing Forbund (NKBF) er den sammenslutning av alle lag som organiserer og driver kickboxingidretten i Norge. NKBF er medlem av NIF og World Association of Kickboxing Organizations (WAKO), og er til enhver tid underlagt gjeldende lover og bestemmelser for disse. NIFs lov gjelder for forbundet uavhengig av hva som måtte stå i forbundets egen lov.​ Hjemmeside: Norges Kickboxing Forbund

Kampidrettenes anleggsplan

Utdrag fra Kampidrettenes utviklingsplan anlegg 2019-2020:

Med utgangspunkt i forbundenes overordnede målsetning om at flest mulig kampidrettsklubber skal ha tilgang til anlegg som er tilpasset virksomheten har forbundene utarbeidet en tiltaksplan. Tiltaksplanen er oppdelt i tre hovedområder, administrativt samarbeid, informasjons- og opplæringstiltak samt påvirkningstiltak.

Målsetning: At kampidrettsforbundene har et målrettet og langsiktig samarbeid rundt anlegg.

Tiltaksbeskrivelse:

  • Kampidrettsforbundene skal fortsette et administrativt samarbeid på anleggsområdet
  • Kampidrettsforbundene skal i fellesskap finansiere en begrenset ressurs til å forestå felles koordinering mellom forbundene.
  • Jobbe for flere anlegg innen alle kampidrettene

Banemål og tekniske krav

Anlegg for kampidrett - Planlegging, bygging og drift

Banemål og areal (her vil du finne detaljer om de ulike kampidrettenes banemål og krav til areal)

I veilederen Idrettshaller - planlegging og bygging finnes informasjon om kampidrettsanlegg. Den som skal søke om spillemidler til mindre kampidrettsanlegg (rom), søker om spillemidler til aktivitetssal.

 

 

Annen informasjon

24 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Veiledere
Idrettshaller - Planlegging og bygging

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Innholdstype: Veiledere

Kampidretter - konkurranseflater

Du finner her en oversikt over mål og krav som stilles til konkurranseflater i forskjellige kampidretter.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fotograf: Kristina Schröder. Arkitekt: Norconsult AS

Kraft II - Et av Nord-Norges beste og mest allsidige treningstilbud

Norges arktiske studentsamskipnad har satset stort for å gi studenter i Tromsø et bedre treningstilbud. I 2016 vedtok de å bygge ut Kraft studentidrettssenter. Det nye innholdsrike idrettsbygget...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Øystein Glåmseter (venstre) og GIA (høyre)

Lade Sportsarena - et flerbruksanlegg for bordtennis, taekwon-do og tennis

Tre idretter har samarbeidet om det 5 600 kvadratmeter store idrettsanlegget: taekwon-do, tennis og bordtennis. Et godt samarbeid og stor dugnadsånd har vært en avgjørende faktor for å få realisert...

Innholdstype: Aktuelt

Landets første kommunale idrettshall som er spesielt tilrettelagt for bryting

Den 14. desember åpnet Lambertseter flerbrukshall i Oslo. Byggingen tok under 1,5 år, men har vært planlagt i 12 år. Hallen er en flerbrukshall, hvor bryteklubben disponerer en egen del med plass til...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Fekting i speilsalen. Foto: Tor Ola G. Olsen

Larsgården idrettshall med aktivitetssal tilrettelagt for fekting og kampidrett

Larsgården skole hadde en gammel gymsal på 129 kvm, som ble erstattet av en delbar fleridrettshall på 1100 kvm og en fleraktivitetssal, som kalles Speilsalen, med oppmerking for fekting på ca. 400...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Martin Kaasgaard

Oslo Bokseklubb - anneks på Jordal Amfi ga innholdsrik boksehall

Boksehallen som eies av Oslo Bokseklubb er et moderne anlegg bygget på privat initiativ og mottatt offentlig støtte. Anlegget er lokalisert i Jordalgata som et tilbygg (anneks) på Jordal Amfi. Etter...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Martin Kaasgaard

Siddishallen - kampsportanlegg

Samtidig som at Siddishallen skulle rehabilitere fasadene i 2014, bestemte de seg for å utvide utleiearealene for kampsport og vektløfting. Idag fungerer de nye arealene som treningslokale for både...

Innholdstype: Publikasjon
Logo SIAT

Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006 - 2018 (2019)

Ifølge Anleggsregisteret, har det mellom 2006 og 2018 blitt bygget flere enn 10 000 anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Norge. Det bygges/anlegges fremfor alt mindre utendørsanlegg,...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Morgan Nygaard

Steigen allhus

Da NM i Taekwondo 2009 ble arrangert i Bodø av en klubb fra Steigen, skjønte kommunen at de måtte gjøre noe med fasilitetene til kampsporten. Dette resulterte i at Steigen kommune og Steigen...

Sider