Bilde av to parautøvere, der en av dem sitter i rullestol og mottar et slag fra en annen utøver. Foto: Kampsport.no

Parasatsning hos Kampsportene

Egen parakonsulent skal gjøre kampsport langt mer tilgjengelig

Med en egen parakontakt tar tre kamsportforbund tak for et bedre paratilbud.

Norges idrettsforbund, og idretten som en helhet, har paraidrett som et viktig satsningsområde framover. Dette med hensikt å gjøre idretten langt mer inkluderende og mangfoldig. Dette gjelder også for kampsportene, som alle tar tematikken på alvor. Høsten 2022 ansatte de i samspill en egen parakonsulent. Hvor vedkommende skal hjelpe klubber med å skape mer mangfoldig aktivitet. Håpet er at mer kunnskap om emnet skal gi et bedre tilbud, og at dette igjen vil medvirke til at det bygges flere tilpassa anlegg. 

Parakonsulenten

Parakonsulenten heter Emilie Kristoffersen, og med sin tredelte stilling hos Norges kampsportforbund, Norges bryteforbund og Norges bokseforbund står hun klar for å hjelpe alle landets klubber. Emilie har sin bakgrunn fra idrettshøyskolen, og for å selv skaffe seg kompetanse har hun blant annet besøkt foregangsklubber i Sverige. Hun er nå klar for å implementere noen av erfaringene inn mot klubber i Norge. 

Organisering av forbundene

Norges Kampsportforbund

Norges kampsportforbund (NKF) er et fleridrettsforbund, med over 40.000 aktive medlemmer. Forbundet er ansvarlig for å organisere over 20 kampsporter, hvor karate, taekwondo, jujutsu og wushu er de fremste konkurranseidrettene. 

Kampsportforbundet består i dag av 5 ulike seksjoner:

  • Jujutsu (inkl. ninjutsu, krav maga og andre relaterte selvforsvarssystemer)
  • Karate (med mange forskjellige stilarter)
  • Taekwondo WT (den olympiske formen for taekwondo)
  • Taekwon-do ITF (alternativ form for taekwondo)
  • Fleridrett (inkl. muaythai, mma, wushu, kendo, aikido m. fl.)

Om oss - kampsport.no

Norges bryteforbund

Norges Bryteforbund (NBF) er også et fleridrettsforbund, med ansvar for å organisere brytegrenene gresk-romersk, fristil, sandbryting, håndbak og sumobryting. NBF organiserer alle nivåer, fra bryteskoler for barn og unge til seniorelandslag.

Om oss - bryting.no

Norges bokseforbund

Norges Bokseforbund drifter norsk boksing under Norges Idrettsforbund og det internasjonale bokseforbundet IBA. 

Om oss - boksing.no

Om paraidrett

Paraidrett er en fellesbetegnelse på utøvelse av idrett for personer med funksjonsnedsettelse, der målrettede tiltak iverksettes for å muliggjøre et godt tilbud. Paraidrett er en del av NIF sin målsetning om "Idrettsglede for alle", og det foregår i disse dager en storstilt parasatsning i enn rekke særforbund. 

Paraidretten har fire målgrupper:

  • Bevegelseshemmede
  • Hørselshjemmede
  • Synshemmede
  • Utviklingshemmede

Alle de tre forbudene som sammen benytter seg av Emilie i para-arbeidet har startet opp flere gode tilbud, som alle er til inpirasjon for anleggseieren og klubber rundt om i landet.

To kampsportutøvere der en sitter i rullestol mens en annen utøver utfører et spark. Utøveren som sparker er stående og blind. Støtter seg derfor på en blindestokk.
TILRETTELEGGING: Paratilbud handler om å tilrettelegge. Her ser ser vi en utøver i rullestol som forsvarer et spark fra en stående utøver. Vedkommende som sparker er svaksynt. Foto: Kampsport.no

Paratilbudet hos Kampsportforbundet

– Taekwon-Do og Karate langt framme

Om vi skal tro Emilie, har kampsportene kommet langt når det gjelder gode paratilbud, selv om mye arbeid gjenstår. Hun trekker særlig fram Taekwon-Do og karate som foregangsgrener, der ildsjeler i flere klubber har lagt ned et solid arbeid for å tilrettelegge for parautøvere. Her handler det om å modifisere på bevegelsesmønstre slik at du også kan bedrive idretten i for eksempel rullestol. 

Kraftige spark ikke lenger en utfordring

Taekwon-Do er kjent for bruk av kraftige spark, der beinbruken gjør at utøverne får stor rekkevidde og kraft til å parere motstanderen fra avstand. Slik beinbruk er imidlertid umulig for utøvere i rullestol, så av den grunn har det blitt utviklet spesielle bevegelsesmønstre for å kompensere for dette. Ildsjelen Torfinn Katla Opedal er en av dem som har jobbet iherdig for dette, i samarbeid med Trondheim Teakwon-Do-klubb. De har sammen utviklet spesielle bevegelsesmønstre for armene (modifikasjoner av bevegelsesmønsteret poomsae), som muliggjør at selv utøvere i rullestol kan bedrive kampsporten. Mer spesifikt har man tilpasset firevendinger med spark, og byttet ut sparkene med håndteknikker.

Trondheim Taekwon-Do og Tønsberg Taekwon-Do har satset spesielt hardt, der ressurser hos sistnevnte har laget en egen videoserie som viser mønstrene. Se filmer av dette hos Taekwon-Do Norway. 

Første stevne for para-karate i 2022

Som nevnt tidligere har også karate utviklet egne bevegelsesmønstre for å legge til rette for bevegelseshemmede, og på tampen av 2022 ble det for første gang arrangert stevner i para-karate. Her ble det satt opp egne klasser i teknisk oppvisning (kata) for utøvere med downs syndrom og celebral parese, og målet er å gjenta dette flere ganger i årene framover. 

I tillegg til kata-prosjektet i regi av Sarpsborg Karateklubb har blant annet Trondheim Karateklubb utviklet prosjektet «Hjulbeint Kampsport». Prosjektet går ut på å tilgjengeliggjøre karate, samt drive informasjonsarbeid. Det har derfor blitt laget en rekke instruksjonsvideoer og materiell for selvforsvar for rullestolbrukere. Se deres introduksjonsvideo til prosjektet her:

Hjulbeint Kampsport - video fra YouTube

God informasjon viktig

At det lages videoer som i tilfellene over, trekkes fram som en av menge viktige faktorer av Kristiansen, på veien mot en mer inkluderende kampsport. Dersom informasjonen er lett tilgjengelig, samt at info om paratilbudet inkluderes som en del av den generelle kommunikasjonen, er det langt lettere å ta del i tilbudet, både for utøver og eventuelle foresatte. Av den grunn kommer god og tilgjengelig kommunikasjon til å være et satsningsområde for de tre forbundene framover, kan Kristiansen utdype.

– Rekruttering er en kjent utfordring i paraidretten. Her ser vi mye potensiale når det gjelder kommunikasjon og synliggjøring, og dette vil være en av våre satsningsområder fremover. Samtidig vil vi ha fokus på kunnskap om paraidrett og tilrettelegging i klubbene.

Som en del av tydelighetsstrategien handler det også om å bygge opp gode kompetansesentre rundt om i landet. Nylig åpnet paraidrettssenteret i Trondheim, der Trondheim Taekwon-Do holder på å bygge opp et rendyrket paratilbud. I tillegg jobbes det godt flere andre steder i landet. 

Capoeira og Jujitsu med spennende tilbud

Capoeira og Jujitsu er to andre kampsportgrener som jobber med paraidrett om dagen, der begge nylig fikk paratilbud. Oktober 2022 ble det i samarbeid mellom Nordstrand If Parasport og  Kampsportforbundet startet opp et tilbud for utviklingshemmede, der treningene tilpasses den enkelte utøver sine egne forutsetninger slik at alle skal få utbytte av å delta.

Mer informasjon om tilbudet finnes på Nordstrand IF sine nettsider:

Parasport kampsport - Nordstrand IF

Todelt paratilbud innen bryting

Innen bryting har håndbak blitt utviklet som det tydeligste paratilbudet, særlig tilpasset utøvere i rullestol. For utøvere med syns- og hørselhemming har man utviklet parabryting (også kalt tilrettelagt bryting), der man benytter seg av ledsagere som navigerer "sin" utøver med beskjeder om posisjon og liknende. 

På tross av to paratilbud, ligger bryting litt bak Taekwon-Do og karate. Av den grunn er nettopp parasatsning et viktig arbeidsområde for bryteforbundet, og på tampen av 2022 dro representanter fra forbundet over til Sverige. Der finnes det flere klubber med velutviklede tilbud, og erfaringene som ble gjort skal nå implementeres i en pilotklubb i Norge.

Ambisiøs satsning

– Pilotklubben er klar, og den skal i samarbeid med Norges Bryteforbund og Norges Bokseforbund utvikle parabryting og paraboksing i prosjektet "Oppstartsgrupper parabryting og paraboksing" med støtte fra Krafttaket for mangfold og inkludering. I tillegg til spesifikke tiltak, går prosjektet også ut på å utvikle kunnskapsmateriell i form av video og tekst, som kan sendes ut til klubber som verktøy for oppstart av paraidrett, kan Emilie fortelle. 

Boksing går an selv med én arm

Når det kommer til boksing, har grenen en stor fordel ved av at det er fullt mulig å bokse såfremt man har funksjon i minst én arm. Av den grunn finnes det enkelte tilbud som legger til rette for nettopp dette, selv om det gjenstår en del arbeid før man har et godt utbygd tilbud, kan Kristiansen fortelle.

Tilbud for hørselshemmede

Boksing for hørselshemmede er blant tilbudene som finnes, der du med hjelp av en ledsager får hjelp til å navigere deg. På den måten kan du møte både andre hørselshemmede og funksjonsfriske til kamp. 

Spissete prosjekter

Mye av paraarbeidet handler om å igangsette målrettede  prosjekter, der man med en klar visjon arbeider mot et klart mål, f.eks. rekruttering eller nybegynnergrupper. I den prosessen vil det være viktig med god erfaringsutveksling, blant annet over landegrensene, kan Kristiansen fortelle.

– Vi har hatt digitale møter med en klubb i Sverige som tilbyr boksing for personer i rullestol. Erfaringene fra disse møtene håper vi nå å implementere i en pilotklubb her hjemme i Norge, gjennom prosjektet "Oppstartsgrupper parabryting og paraboksing".

Emilie har stor tro på prosjektet, og ser fram til å følge utviklingen fram mot september 2024. Prosjektet er støttet av Idrettsforbundet gjennom deres prosjekt Krafttak for mangfold og inkludering, og parakonsulenten gleder seg over det de skal prøve å få til. 

– Hovedmålet med prosjektet er å utvikle bryting og boksing som et organisert aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelse, samt utvikle kunnskapsmateriell i form av bilde-, video- og tekst. Kunnskapsmateriellet skal sette våre erfaringer i system, og bidra til å utvikle parabryting og paraboksing til etablerte tilbud videre i andre klubber.

Mer informasjon

Idrett skal være tilgjengelig for alle, gjennom gode tilbud og gode anlegg. Om du er engasjert i en klubb, drifter et anlegg, er pårørende eller bare glad i idrett, men mangler litt kunnskap om paraidrett, ta kontakt da vel!

Emilie K. Kristiansen, parakonsulent kampsportforbundet, bryteforbundet og bokseforbundet, kan kontaktes via følgende e-post: emilie.kristiansen@nif.idrett.no

Om spørsmålet dreier seg om andre idretter enn kampsporetene, finnes det god informasjon hos idrettsforbundet, hos parakonsulenten i forbundet eller rådgiver for paraidrett i idrettskretsen. 

Kontaktinformasjon til rådgivere for paraidrett i din idrettskrets finner du her: Kontaktpersoner innen kampsport - paraidrett.no