Boksering Jordal Amfi
Boksering sett ovenfra
Annekset Jordal sett utenfra

OBKhallen

Anneks på Jordal Amfi ga innholdsrik boksehall

Boksehallen som eies av Oslo Bokseklubb er et moderne anlegg bygget på privat initiativ og har mottatt offentlig støtte. Anlegget er lokalisert i Jordalgata som et tilbygg (anneks) på Jordal Amfi. Etter ferdigstillelse av boksehallen og stabil treningsarena, har klubben hatt en svært positiv medlemsutvikling og har i dag ca. 420 aktive medlemmer. Anlegget er anbefalt av Kampidrettssamarbeidet.

Bakgrunn

Etter en del flytting fra diverse treningslokaler siden oppstarten av klubben i 1981 så Oslo Bokseklubb behov for et eget og nytt idrettsanlegg som var tilpasset sin aktivitet. På dette tidspunktet holdt da klubben til i ombygde industrilokaler, og grunnet bygging av ny skole i området måtte klubben flytte. Løsningen ble å bygge et anneks på et eksisterende idrettsbygg. En konsekvens av dette var større frihet til å drive egen aktivitet.

Anlegget

Beliggenhet

Anlegget er lokalisert på Jordal i den nordlige enden av Jordal Amfi. Det har egen inngang og er oppført teknisk uavhengig fra eksisterende bygg.

Utsiden

Bygget er hvit stålkonstruksjon med tak av galvanisert, foliert høyprofilplater, og vegger av sandwichelementer laminert med lavprofilerte stålplater med polyesterbelegg.

Innsiden

Annekset inneholder en fullskala boksering med flettematter og duk. To ringer med enklere matter og korrekte mål ift. konkurranse som kan tas bort ved behov for større gulvplass. Lokalet har eget styrketreningsanlegg og garderobe fasiliteter, lyd- og lysanlegg til konkurranse og uttrekkbare boksesekker som er plassbesparende. Anlegget har også standardfasiliteter som kontor, lager og resepsjon.

Se flere bilder på Oslo Bokseklubbs nettsider:

Bilder OBK-hallen - Oslo Bokseklubbs nettsider

Prosessen

Entreprenør var Hallmaker og Sports Floor arkitekt var leverandør av bygget der Max Mankowitz sto som prosjektleder. Byggetiden var fra tegninger til ferdig anlegg 2 år.

Om Oslo Bokseklubb

Oslo Bokseklubb er drifter av anlegget. Klubben har ca. 420 medlemmer. Halvparten av medlemmene er barn og ungdom under 20 år. 

Økonomi

Prosjektet er finansiert ved

  • Egne midler derav dugnad, egenkapital og sponsormidler
  • Spillemidler
  • Programsatsingsmidler fra Kampidrettene og NIF
  • Lån fra Norges Bokseforbund

Budsjettert pris for ferdig oppført og innredet hall: kr 7 544 228 (markedsverdi).

Nøkkelpunkter

Plasseffektivt og tilrettelagt for boksing

Anlegget er bygget på eget initiativ, og er meget plasseffektivt. Det er tilrettelagt for boksing noe som gjør at man ikke bruker tid på ut- og innrydding av utstyr før andre idretter kommer. Byggeprosessen har gått raskere grunnet privat initiativ, og man har også hatt større frihet til utforming etter de kravene og ønskene man har.

Kunne ha brukt hovedanleggets basisfasiliteter

Et generelt kampidrettsanneks kan benytte en rekke basisfasiliteter fra et eksisterende idrettsanlegg, som for eksempel garderober. Dette er ikke er gjort hos Oslo Bokseklubb grunnet stor aktivitet i eksisterende anlegg. Videre vil anneks kunne være et godt innspill i planleggingen av nye eller ved rehabilitering av eksisterende idrettshaller, da det legger til rette for gode løsninger for kampidrettene, samtidig som det ligger gevinster i sambruk av flere basisfunksjoner.