Veiledning til forskrift om brannforebygging

Du finner her veiledning til forskrift om brannforebygging. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Innhold

  • Forebyggende plikter for eieren av byggverk
  • Forebyggende plikter for brukeren av byggverk
  • Kommunens forebyggende plikter
  • Krav til produkter
  • Sluttbestemmelser

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsatte forskrift om brannforebygging 17. desember 2015. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016. Veiledningen inneholder både forskriftstekst og veiledningstekst.

Sjekk ut onlineversjonen av veiledningen på DSB sine nettsider, den kan være oppdatert.