Klatrevegg
Klatrere foran en buldrevegg
Klatrevegger
Åsane arena Vestveggen

Vestveggen Klatresenter i Åsane Arena 

Nordens største klatreanlegg der klubben tar seg av driften

Vestveggen i Åsane Arena er Nordens største innendørs klatreanlegg med 3641 kvm klatreflate. Senteret inneholder fasiliteter for de tre grenene som blir inkludert i OL 2021, ledklatring, speedklatring og buldring. Anlegget er anbefalt av Norges Klatreforbund.

Bakgrunn

Det hadde i mange år vært sprengt kapasitet på klatreflater i Bergen. Byggingen av Vestveggen i Åsane Arena skulle være med på å løse disse kapasitetsproblemene.

Anlegget var under planlegging i mange år, og det har vært flere runder frem og tilbake med ulike finansieringsløsninger for å realisere anlegget. I utgangspunktet skulle Trond Mohn privatfinansiere en del av anlegget og så skulle Bergen kommune dekke resten, men kommunen hadde til slutt ikke mulighet for det, og det endte opp med at Trond Mohn betalte for hele Åsane Arena: et idrettsanlegg på 32 000 kvadratmeter, med 15 ulike idrettslag og mange ulike idretter samlet under ett tak.

OL-gren

I OL programmet 2021 står klatring på terminlisten. Dette var noe Bergen Klatreklubb ville satse frem mot. Blant sine 1750 medlemmer, har de rundt 14 aktive utøvere som deltar på internasjonale og nasjonale konkurranser. Til sammen har Bergen Klatreklubb aktivitet for over 300 barn og unge hver uke på sine gruppetreninger, og det satses fremover på strukturert trening fra ung alder for å skape klatreglede, mestringsfølelse og utvikle unge talenter innen klatresporten.

Anlegget

Anlegget er en del av det som er Åsane Arena i Bergen. Anlegget ligger en 10 minutters biltur fra Bergen sentrum. Vestveggen er Nordens største klatrehall, og har en klatreflate på over 3641 kvadratmeter og et gulvareal på 2200 kvadratmeter. Det er 170 boltelinjer, noe som gir rundt 450 ruter. Det er også gjort i stand: 

 • Barneareal 
 • Hovedvegg med både overheng og vertikale vegger - 15 meter høyde
 • Speedvegg av internasjonale standard med to speedruter og timer
 • Bratt konkurransevegg - 15 meter høyde 
 • Juniorvegg med overheng på mesaninen - 12,5 meter høyde
 • Flatvegger og svavegger på mesaninen - 12,5 meter høyde
 • Stort buldrerom under mesaninen (500m2)
 • Kursrom for grupper, nybegynnere og paraklatring - 10 meter høyde
 • Autobelays (sikringssystem) - autobelayvegg, i tillegg til 20 autobelayer i anlegget
 • Stort treningsrom i 3. etasje med Kilterbrett, Moonvegg, campusbrett, stor kaosvegg og sirkelvegg

Prosessen

Vestveggen er en mindre del av Åsane Arena, som i sin tur var et av landets største idrettsanlegg, og et kjempestort byggeprosjekt. Hovedentreprenøren for utbyggingen gikk i konkurs like før planlagt åpning av klatrehallen. Dette førte til mange utsettelser av åpningen, på grunn av manglende dokumentasjon på ferdigstilling av sprinkleranlegg. 

Bergen Klatreklubbs samarbeid med entreprenør

For klubbens del har det vært viktig med god ventilasjon, god belysning på klatreflatene, god akustikk i anlegget samt flyt av besøkende mellom de ulike delene av anlegget. Flyten og belysningen mener Bergen Klatreklubb de fått til på en god måte. Ventilasjonsanlegget er enda ikke ferdigstilt, noe som igjen skyldes konkurs hos hovedentreprenør. 

Klatreklubben har hatt god støtte hos Tjelmeland Friksjon som har bygget klatreveggene. Dialogen mellom partene mener Bergen Klatreklubb har ført frem til velfungerende løsninger.

I begynnelsen av 2020 startet Tjelmeland Friksjon opp arbeidet med å bygge Vestveggen for Åsane Arena. Byggingen av Vestveggen, og omstruktureringen av klubben for å klargjøre driften av anlegget, har vært klubbens hittil største prosjekt. En prosjektgruppe ledet av Trond Kristian Kalstø fra administrasjonen fulgte opp byggingen på vegne av klubben, ved blant annet ukentlige byggemøter.

Selv om Bergen Klatreklubb ikke har finansiert anlegget selv, har klubben blitt inkludert i hele prosessen, og jobbet tett med Tjelmeland Friksjon vedrørende design av klatreflater og innhold i anlegget. Klubben jobbet også tett med utbygger når det gjaldt saker knyttet til det elektriske anlegget, ventilasjon, audiovisuelle løsninger, byggetekniske utfordringer, vann og avløp.

Dugnadsarbeid av Bergen Klatreklubb

Fra august og utover var det flere av klubbens ansatte som jobbet med Vestveggen på fulltid. Det er Bergen Klatreklubb som har stått for:  

 • Bygging av resepsjonen
 • Bygging av hyller og benker
 • Fargevalg på klatreveggene
 • Maling av epoksy på veggene
 • Rutesetting
 • Innredning på utstyrsrom
 • Skilting og dekor i anlegget, med mer

Klubben har gjennomført store investeringer knyttet til utstyr som skal brukes i driften av Vestveggen. I de kommende årene det suppleres med flere større innkjøp, blant annet av klatretak og maskiner, for å sikre at klatretilbudet holder høy kvalitet og at anlegget drives sikkerhetsmessig forsvarlig.

Ferdigstillelse av anlegg

Ferdigstillelse og planlagt åpning av Vestveggen ble opprinnelig satt til november 2020, men forsinkelser førte til at åpningsdatoen måtte utsettes en rekke ganger og ikke ble en realitet før 4. mars 2021. Utsettelsene påvirket i stor grad klubben negativt, men det ga også muligheter i form av at detaljene i anlegget kunne finpusses, rutinene i klubben kunne oppgraderes og Vestveggen kunne skinne enda bedre.  

Økonomi og finansiering

Trond Mohn finansierte mesteparten av Åsane Arena. I tillegg ble søkt om spillemidler for å bygge store deler av klatreveggene. Bergen Klatreklubb har gjennom 2020 lagt ned store ressurser for å få Vestveggen til å bli best mulig. Det har blitt lagt ned mange timer med frivillig arbeid og planlegging gjennom flere år for å realisere anlegget.

Driftskostnader

Klubben tar seg av driften av klatreanlegget, med et driftsbudsjett på ca. 15 millioner kroner i året. Inntekter fra klatreavgift, kursing og grupper dekker inn kostnadene til drift, og målet er at klubben skal gå omtrent i null med driften. Eventuelt overskudd blir brukt til å utbedre klatreflater og gjøre tilbudet mer attraktivt for klatrere i Bergen.

Drift

Det er stort fokus på sikkerhet, med kvalifiserte instruktører, trenere og klatrevakter som kjenner til metodesettene ved innendørs klatring. Det trenges også rutesettere som jevnlig skrur ruter og buldreproblemer til besøkende slik at de stadig vekk finner nye utfordringer å bryne seg på. 

Det mest kostnadskrevende for klubben er å opprettholde en profesjonell administrasjon med daglig leder, sportssjef, hovedtrener, sikkerhetsansvarlig, resepsjonsansvarlig og hovedrutesetter. 

Renhold er faset ut til eksternt renholdsbyrå.

Nøkkelpunkter

Dette er Nordens største klatreanlegg, og det er ikke driftet av en kommersiell aktør. Anlegget skal løfte klatresporten i Bergen og hele Norge. Det er ønskelig at dette anlegget skal være med på å definere klatresporten i mange år fremover.

Åsane Arena, som Vestveggen er en del av, er en arena med mange ulike idretter samlet som gir mange muligheter for samhandling og læring på tvers av idrettene.