Terrengsyklist på vei opp Olalia i Nilsbyen terrengsykkelpark.
Dugnadsarbeidere jobber med parken.
Syklist på vei ned løypen
Terrengsykkelløype som svinger seg gjennom skogen
Gravmaskiner som bygger løype i skogen

Nilsbyen terrengsykkelpark

Terrengsykling for alle!

I 2014 begynte Trondhjems Velocipedklub (TVK) å drømme om et terrengsykkelanlegg i Nilsbyen – nå er man snart i mål. Terrengsykkeløypene tar i bruk eksisterende skitraséer og grusveier, men anlegger også nye stier som følger eksisterende topografi. Totalt skal det bli over 8 km terrengsykkelløyper! Anlegget er anbefalt av Norges Cykleforbund.

Bakgrunn

Prosjektet har hentet inspirasjon fra forskjellige steder, fremfor alt Gullia i Trysil Bike Park, der prosjektgruppen mener at løypene er enkle i lav fart, og vanskelige i høy fart, slik at de passer alt fra barnfamilier til landslagsutøvere.

Les mer om anleggets inspirasjonskilder på nilsbyen.no.

Sommeren 2020 sto første del av anlegget ferdig, med 3 løyper på ca 2 km, en såkalt "drop zone" og et hoppområde. Resterende deler av anlegget skal ifølge plan ferdigstilles i 2021.

Anlegget

Terrengsykkelanlegget ligger i Nilsbyen i Trondheim, og er en del av Haukvatnet skianlegg (bedre kjent som "Nilsbyen skianlegg"). Det helt ferdige anlegget skal være en arena både for trening og konkurranse, med tre ulike stisløyfer. Det eksisterende stadionområdet vil fungere som stadion også for terrengsyklingen.

Løypene skal i utgangspunktet være lette å sykle, men med alternative snarveier eller parallelle stier med høyere vanskelighetsgrad. Terrengsykkelløypene består både av allerede eksisterende veier/stier og nyetablerte stier, og man tar i bruk eksisterende skitrasé som bindemiddel mellom stiene i skogen.

Man satser på bærekraftige stier – tilpasset trøndersk sommer. Stiene skal tåle mye regn og kunne brukes selv om de er våte.

Sløyfe A er 1,5 km, sløyfe B er 3,1 km og sløyfe C er 2,5 km.

Målgrupper

Anlegget prøver å være et anlegg for "alle"; barn og unge, mosjonister, aktive utøvere, skoleklasser etc. og man ønsker at anlegget skal tas i bruk både til organisert trening og konkurranse og til egenorganisert aktivitet.

Sikkerhet og hensyn til andre

Da det legges opp til bruk av eksisterende skitraséer og veier, har prosjektgruppen planlagt for å minimere konflikt og risiko for ulykker:

  • For å unngå at farten blir for høy i lettsyklet skitrasé, legges det opp til at den kun benyttes i oppoverbakker.
  • Der de mindre stiene kobler seg på skitrasé, grusveier og lignende, skal det rett før være fartsdempende tiltak som skarp sving, kort motbakke eller lignende, slik at syklisten ikke kommer ut på veien med for høy fart.

Prosessen

Prosjektgruppen deler de med seg av mange dokumenter de har brukt i prosessen, blant annet prosjektbeskrivelser:

Du finner på alle dokumentene på nilsbyen.no.

Er det andre erfaringer og utfordringer som andre kan lære av?

Prosjektgruppen kommer med mange gode råd til andre på sin nettside nilsbyen.no/gode-rad, blant annet:

  • Lær av andre - dra rundt til tilsvarende anlegg rundt omkring
  • Sørg for å ha alle formaliteter på plass, spesielt reguleringsplan, grunneieravtaler og søk om tillatelse først
  • Vær tålmodig og tenk langsiktig

Økonomi og finansiering

Fase 1 av prosjektet er finansiert gjennom midler fra Gjensidigestiftelsen, Sparebank1 SMNs gavefond, Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse og Trondheim kommune. Det legges også ned en stor del dugnadsarbeid – per 24. august 2020 er det lagt ned 2 000 dugnadstimer!

Det er søkt om spillemidler:

  • Sløyfe A: 863 000 kr
  • Start- og målområde, sekretariat, ferdighetsløype etc.: 594 000 kr

For sløyfe B og C har man ikke søkt spillemidler enda.

Drift

Konseptet er å bygge så bra og solide løyper at vedlikehold skal begrenses til et minimum. TVK har valgt en entreprenør, Rekkje stiutvikling, som har bygget opp solid kompetanse og erfaring på å bygge løyper. Prosjektgruppen ser allerede høsten 2020 at teorien stemmer: Etter kraftige regnskyll som har vasket ut mange grusveier og grusstier i Bymarka, så vises ikke spor av erosjon eller vannskader i sykkelløypene deres.

Før anlegget overleveres til TVK, så skal det utarbeides en manual for drift og vedlikehold. Eksempel på driftsoppgave er å renske sandfang foran drensrør, og driftsmanualen har kart over alle drensrør og en beskrivelse av hva som må gjøres.  

Nøkkelpunkter

  • Bruker et område med topografi som passer terrengsykling med tørr skogsbunn – trenger ikke å gjøre like mye "inngrep" i naturen for å tilrettelegge for stisykling.
  • Godt samarbeid med de lokale ski- og skiskytterklubbene, samt kommunen.
  • Utnytter eksisterende infrastruktur (bygninger, skitraséer, stadionområde mv.)

Les mer / Referanser

Godeidrettsanlegg.no har hentet informasjon om anlegget via følgende kilder, samt fått opplysninger direkte fra prosjektgruppa for anlegget. Vi anbefaler at dere også ser på disse sidene for enda mer informasjon om Nilsbyen terrengsykkelpark!