Ulike elementer for skating, støyskjerming mot vei og benker
Stor og liten bowlbane med varierende dybde
Skatebane under tak og klubbhus
Ulike elementer for skating og liten tribune i stein og tre
Streetområde ved siden av bowlbanene og gule lysmaster

Tasta skatepark

Nordens største skatepark i betong

Nye Tasta skatepark sto ferdig i mai 2018 og er en av Nord-Europas største skateparker. Skatemiljøet i Stavanger har i samarbeid med kommunen klart å skape en unik park som samler unge og voksne i egenorganisert idrett i et trygt miljø. Tasta skatepark er universelt utformet. Parken er designet etter brukernes behov og ønsker, og utfordrer brukere uansett ferdighetsnivå. Forbildeanlegget er anbefalt av Brettforbundet.

Bakgrunn

Stavanger skateklubb er en av Norges eldste skateklubber, stiftet i 1996. Tasta skatepark ble etablert året etter, i 1997, som et samarbeid mellom fritidsklubben på Tasta og uteseksjonen i Stavanger. Fra 1997 til 2015 var det Stavanger skateklubb som stod for bygging og vedlikehold av den gamle skateparken i tre, med støtte fra Stavanger kommune og private midler. Parken var svært populær. På grunn av vær og klima var det utfordrende å vedlikeholde en skatepark i tre og opprettholde en moderne standard på anlegget, spesielt for en frivillig organisasjon basert på dugnadsarbeid.

Stavanger skateklubb har siden 2008 jobbet for å bygge parken i betong og fikk etter hvert støtte fra politikerne og Stavanger kommune. Byggingen av nye Tasta skatepark startet i 2015. Trinn 1 var ferdig i 2016 og trinn 2 sto ferdig i mai 2018 som Norges største skatepark.

Anlegget

Materialer og utforming

Tasta skatepark er Nordens største skatepark i betong. Den er universelt utformet, og består av flater og elementer av betong, granitt og tre, med omrammende vegetasjonsarealer. Selve skateanlegget er levert av Betongpark anlegg AS.

Tasta skatepark er et robust anlegg med solide materialer og et tydelig konsept. Det er benyttet materialer av høy kvalitet. I tillegg til betongflatene er det brostein, granittheller, naturstein, trapp i granitt med sitteflater i tre og murer med forblending i granitt. Vegetasjonen fungerer som en innramming av skateparken. Det er brukt robuste planter, både vintergrønt og innslag av prydgress for å skape et frodig anlegg hele året. Alle stålelementer har samme signalgule farge. Dette inkluderer stålstakitt, sykkelstativ, lyktestolper, avfallscontainere og øvrig utstyr. Granittbelegget er i lys gråfarge, mens granitt til trapper og skatelement har en mørkere farge.

Byggetrinn

Første byggetrinn sto ferdig i 2016 og har et areal på totalt 4 700 kvm. Dette inkluderer en dyp bowlbane på 2600 kvm i tillegg til et område for street, tribune og områder med plantet vegetasjon.

Andre byggetrinn var ferdig i mai 2018, og utvidet parken til cirka 7 000 kvm. Utvidelsen besto av streetbaner på 1 600 kvm, klubbhus på 100 kvm og andre utearealer på 650 kvm. Klubbhuset har kjøkken, kiosk, møterom, lager, teknisk rom og toaletter. Streetbanene er bygget delvis under tak, noe som kommer godt med i et område med hyppig nedbør.

Prosessen

Brukermedvirkning

Utformingen av parken og spesielt skateområdet ble i første omgang utført av Pivotech, et svensk/dansk designselskap. De kom til Stavanger og hadde møte med Stavanger skateklubb, som hadde samlet aktive utøvere med ulike alders og ferdighetsnivå. Formålet var å identifisere hva skatemiljøet i Stavanger ønsket seg, som hvor mye street og hvor mye bowl. Underveis i prosessen for både trinn 1 og trinn 2 fikk Stavanger skateklubb fremlagt tegninger og fikk anledning til å kommentere disse ovenfor Stavanger kommune, som tok dette videre med Pivotech i designfasen og Betongpark i byggefasen.

Prioriteringer

Stavanger skateklubben er fornøyd med hvordan prosessen for Tasta Skatepark ble gjennomført og resultatet av samarbeidet. Skateklubben har ikke design- eller byggefaglig kompetanse, men klubben samler de fleste av brukerne, med ulikt ferdighetsnivå. Klubben ønsket at parken skulle være en møteplass for alle medlemmene.

Samarbeidet førte til endringer og justeringer underveis, og resultatet er en park som har plass til, og møter behovene til, både nybegynnere og eksperter. For å få et godt resultat er det viktig at man prioriterer hva man ønsker i parken og tilpasser designet etter tilgjengelig areal. Man bør også sette av plass til tomme, flate arealer og ikke minst oppholdsarealer og sitteområder som er viktige for sosial trivsel. På Tasta skatepark var det et stort areal tilgjengelig og dermed mulig å få plass til mye. Hadde det vært mindre areal tilgjengelig hadde prioriteringene vært vanskeligere. Å overmøblere en park med skateelementer er en feil som det er lett å gjøre. Det gjør parken trang, elementene får ikke den plass de bør ha, og det blir mindre kapasitet i parken.

I ettertid av åpningen har det blitt identifisert noen flaskehalser, det vil si områder hvor brukerne kommer i konflikt med hverandre. Dette ble mye bedre etter at trinn 2 stod ferdig, men er fortsatt til dels gjeldene. Det kan være vanskelig å forutse slikt før en park tas i bruk, men bør være med i vurderingen av et design for å unngå de verste tilfellene.

Økonomi og finansiering

Parken kostet totalt ca. 54 millioner inkl. MVA og ble finansiert av Stavanger kommune. Kommunen fikk 9,66 millioner i spillemidler.

Drift

Parken vedlikeholdes av en vaktmester fra kommunen. Dette er slått sammen med drift av en idrettshall i nærheten.

Kostnadene til drift og vedlikehold er rundt 180 000 kr i året. I tillegg kommer 50 000 i året til strøm.

Nøkkelpunkter

Klubbhus

Klubbhuset er en viktig del av parken og bygging av det sosiale miljøet. Stavanger skateklubb driver kiosk i store deler av sommerhalvåret, har kursvirksomhet, låner ut skateboard og arrangerer lokale og større konkurranser. Klubbhuset med kjøkken, kiosk, strøm, wifi og møterom gjør dette arbeidet mye lettere.

Toaletter

Klubbhuset har ett toalett med automatisk låsing om natten. Tilgang på toalett er viktig fordi mange av utøverne tilbringer hele dager fra morgen til kveld i parken. Det har vært noen utfordringer med hærverk på toalettet, men det har som regel vært i begrensede perioder. Når kiosken er åpen er 3 ekstra toaletter tilgjengelig. Dette er nødvendige når det er mange besøkende og under arrangement.

Les mer / Referanser

Informasjonen om anlegget har godeidrettsanlegg.no funnet på nettsidene det lenkes til under, mottatt fra Stavanger Skateboardklubb og fra Stavanger kommune. Les gjerne mer om parken her:

Tasta Skatepark - se og gjøre - no.regionstavanger-ryfylke.com/

Tasta Skatepark - byggutengrenser.no

Tasta Skatepark - multiconsult.no

Støpt for allsidig aktivitet - byggutengrenser.no

Om oss - stavangerskateklubb.no

Bilder og videoer

Sjekk ut Tasta Skateparks Instagram og Facebookside for å se flere bilder og videoer fra anlegget:

Facebookside Nye Tasta Skatepark

Instagramprofil Tasta Skatepark