""

Brukerinvolvering

Hvordan kan brukerne bidra i prosessen og hvorfor?

Vi i Gode idrettsanlegg jobber med å synliggjøre viktigheten med brukerinvolvering i anleggsprosjekter. Dette verktøyet skal gi et innblikk i hva brukerinvolvering er, hvorfor det lønner seg å bruke ressurser på denne delen av prosessen og eksempler på metoder som kan være hensiktsmessige. Målet er å ufarliggjøre brukerinvolvering og bidra til innsikt som gir flere, gode idrettsanlegg.

Verktøyet er bygd opp med følgende hovedpunkter:

  1. Hva er en brukerinvolvert prosess?
  2. Forstå kontekst
  3. Metoder


At brukerinvolvering eller brukermedvirkning er en viktig del av prosessen, er kjent for mange. Ved planlegging av offentlige bygninger i Norge er det faktisk forutsatt at brukerne medvirker i prosessen. Dette er forankret i lov- og avtaleverk, og motiveres ved at brukerne innehar en kompetanse som er av betydning for byggenes funksjonalitet.

Ved å involvere brukerne av anlegget inn i prosjektet, kan du få mange av de svarene du søker, bekreftet antakelser og bli utfordret til nytenking. De belyser faktiske behov og gir svar på hva som må til for å skape et vellykket anlegg med mye aktivitet. Dette verktøyet skal gi et innblikk i hva brukerinvolvering er, hvorfor det lønner seg å bruke ressurser på denne delen av prosessen, nyttige linker og eksempler på metoder som kan være hensiktsmessig.

Last ned dokumentet for mer informasjon!