Søk

Filtrer søket ditt

Viser 10 av 20 treff
Viser 10 av 20 treff
Publikasjon

Jenters forhold til spontanidrettsplasser

Masteroppgave fra Sveriges lantbruksuniversitet 2017

Hvordan kan man stimulere unge jenters spontane fysiske aktivitet på en idrettsplass? En forstudie i utviklingen av Alby Folkhälsopark. Nøkkelord: Kjønnsperspektiv i idrett, Alby Folkhälsopark,…
Publisert: 29.12.17Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Involvering av driftspersonell i svømmehallprosjekter

Masteroppgave fra NTNU 2020

Masteroppgaven "Involvering av driftspersonell i svømmehallprosjekter" har undersøkt hvordan driftspersonell kan medvirke i planlegging og gjennomføring av svømmehallprosjekter. Fire…
Publisert: 13.01.21Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Idrettsanleggsbehov

Prosjektoppgave fra faget "Eksperter i team", 2021

Oppgaven undersøker hvordan kommuner prioriterer hvilke anlegg for idrett og fysisk aktivitet som skal realiseres - enten bygges av kommunen selv eller motta spillemidler (prioriteringsliste).…
Publisert: 04.08.21Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Hall i nord - Beslutningsprosesser, anleggsbruk og idrettsdeltakelse

Ph.D.-avhandling fra 2015

Ph.D.-avhandlingen "Hall i nord - En studie av beslutningsprosesser, anleggsbruk og idrettsdeltakelse knyttet til bygging av store innendørshaller i lokalsamfunn i Nord-Norge" undersøker…
Publisert: 28.02.15Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Innovative og kreative idrettsanlegg for egenorganisert aktivitet i Norge

Prosjektoppgave fra faget "Eksperter i Team", 2020

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var Kulturdepartementets tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer, og tar for seg utfordringer knyttet til realisering av innovative og kreative…
Publisert: 16.06.20Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Testmetoder for kunstgressflater

Notat fra NTNU/SIAT: Prosjektet KG2021 (2020)

Hvordan testes kunstgressflater? I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) har en sammenstilling av testresultatene fra pilotbanene i prosjektet blitt gjort. I tillegg til pilotbanene er…
Publisert: 27.04.20Sist endret: 18.02.23
Publikasjon

Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet

Rapport fra Helsedirektoratet 2014

Rapporten "Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen" inneholder blant annet statistikk…
Publisert: 14.08.18Sist endret: 19.02.23
Publikasjon

Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006-2018

Statistikksamling fra 2019

Ifølge Anleggsregisteret, har det mellom 2006 og 2018 blitt bygget flere enn 10 000 anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Norge. Det bygges/anlegges fremfor alt mindre utendørsanlegg,…
Publisert: 01.08.19Sist endret: 19.02.23
Publikasjon

Idrettsanlegg - i dag og i morgen

Rapporter fra Centrum för Idrottsforskning

Centrum för Idrottsforskning, CIF, har på oppdrag fra regjeringen gjennomført en analyse av eksistens og behov for idrettsanlegg og utemiljøer. Formålet er å avdekke om hvorvidt det finnes noen…
Publisert: 24.05.22Sist endret: 19.02.23
Publikasjon

Fysisk aktivitet: omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet

Rapport fra Helsedirektoratet, NIH og UiT (2017)

Dette er en av tre rapporter som ser på fysisk aktivitet, omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet i den voksne norske befolkning. Rapporten inneholder data og analyser knyttet til utbredelse av…
Publisert: 14.08.18Sist endret: 18.02.23