Logo SIAT

Innovative idrettsanlegg – EiT-studentoppgaver våren 2024

Same procedure as every year!

I år skal 32 NTNU-studenter utforske banebrytende løsninger for inkluderende, bærekraftige og energiproduserende idrettsanlegg! De vil dykke ned spennende temaer omkring idretts- og nærmiljøanlegg gjennom det tverrfaglige prosjektemnet "Eksperter i Team".

Samarbeid på tvers for innovative løsninger

"Eksperter i Team" (EiT), et obligatorisk mastergradsemne ved NTNU, bringer sammen studenter fra forskjellige fagfelt for å jobbe tverrfaglig med et prosjekt gjennom et helt semester. "Innovative idrettsanlegg" er en av to "landsbyer" som organiseres av SIAT, hvor studentene utforsker bærekraftige og innovative løsninger for idrettsanlegg.

Temaer for våren

  • En idrettshall for alle: Hvordan NTNUIs nye idrettshall kan sette standarden for inkludering av alle utøvere, inkludert parautøvere, og bli et foregangsanlegg for sosial bærekraft.

  • Kunstgress på avveie: Utforsking av bærekraftige fyllmaterialer og deres økonomiske og miljømessige påvirkning.

  • Aktivitet i bymiljø: Gjøre kjedelige grå byflater til spennende muligheter for fysisk aktivitet – et nytt liv for underganger og støttevegger.

  • Bærekraftige idrettsanlegg: Integrasjon av FNs bærekraftsmål i utviklingen av idrettsanlegg gjennom kreativitet og innovasjon.

  • Vinterlek i skolegårder: Bevegelsesglede i skolegårdene – også om vinteren.

  • Idrettsanlegg som energileverandør: Utforske hvordan idrettsanlegg kan bidra til fornybar energiproduksjon.

Disse spennende temaene står på agendaen for studentene i "Eksperter i Team" ved NTNU denne våren. Gjennom samarbeid, kreativitet og et brennende ønske om å gjøre en forskjell, står NTNU-studentene klare til å ta idrettsanleggene inn i en ny æra.

Følg med i mai for å finne ut hvilke løsninger våre engasjerte eksperter har kommet frem til!

For mer informasjon om de ulike "landsbyene" under SIAT eller generell informasjon om EiT, besøk SIATs side om "Eksperter i Team" eller NTNUs hjemmeside for "Eksperter i Team".