Logo SIAT

Presentasjoner fra Eksperter i Team 2021

NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi har hatt flere studentgrupper jobbende med idrettsanlegg i faget Eksperter i Team. Studentgruppene har laget korte videopresentasjoner av sine oppgaver som du nå kan se her.

Prosjekter ved NTNU Trondheim

I faget Innovative idrettsanlegg har seks studentgrupper arbeidet med hver sin problemstilling, innen ulike temaer. Presentasjonene fra disse gruppene finner du i videoene under.

I faget idrettsteknologi har to grupper skrevet om fremtidens kunstgress, og innovative og sirkulære løsninger for kunstgress. Presentasjon av disse finnes som posterpresentasjoner og kan lastes ned.

Videopresentasjoner fra Innovative idrettsanlegg

Fremtidens skianlegg – muligheter, krav og utfordringer

Den ene gruppa prøver å finne svaret på problemstillingen "Hvordan designe fremtidens skianlegg på en kostnadseffektiv og snøsikker måte?”

Videofil

For hvem bygger man nærmiljøanlegg?

Denne gruppa sin problemstilling lyder: "Hva skal til for at studenter tar i bruk et nærmiljøanlegg?" Oppgaven er gjort i samarbeid med TVERGA.

Videofil

Idrettsanleggsbehov

Hvilke faktorer har størst betydning for utbygging av idrettsanlegg?" Denne problemstillingen er videre delt inn i to underpunkter:

  1. Hvordan er prosessen for utbyggingen av idrettslag i gitte kommuner, og finnes det mangler eller uklarheter i denne prosessen?
  2. Hva vektlegger kommunene når de skal vurdere behov for ulike idrettsanlegg?
Videofil

Kunstgress skal ut - hva skal inn?

Oppgaven er skrevet i samarbeid med prosjektet KG2021, og undersøker problemstillingen "Hvilke bærekraftige alternativer kan erstatte dagens kunstgress på idrettsarenaer?"

Videofil

Belysning for egenorganisert aktivitet

Oppgaven er skrevet i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune og har problemstillingen "Hvordan kan belysning stimulere til egenorganisert aktivtet?" Her har gruppa har gjort et mulighetsstudie på Nissekollen lyspark.

Videofil

Smart skiløype i Granåsen for paraidrett

Oppgaven er skrevet i forbindelse med prosjektet Para2022, og tar for seg problemstillingen "Hvordan forbedre prestasjon til parautøvere i Granåsen?" Gruppa har fokusert på å undersøke hvilke områder som i størst grad påvirker prestasjonen til parautøvere og hvordan man kan tilpasse kjelken til å håndtere disse områdene.

Videofil

Posterpresentasjon fra Idrettsteknologi

Innovative løsninger for fremtidens kunstgress

To studentgrupper har skrevet oppgave i samarbeid med prosjektet KG2021, hvor den ene gruppen har sett på "Fremtidens kunstgress" og den andre har sett på "Innovative og sirkulære løsninger for kunstgress". Posterpresentasjon av disse oppgavene kan lastes ned fra boksen "Last ned".

Lese rapportene?

Rapportene fra Innovative idrettsanlegg og Idrettsteknologi vil være klare i løpet av someren. Er du interessert i presentasjonene fra landsbyene? Send en e-post til kontakt@siat.ntnu.no!

Om Eksperter i Team

Eksperter i Team er et mastergrademne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU. Les mer om EiT her.