Logo SIAT

Innovative idrettsanlegg - studentoppgaver ved EiT våren 2023

Studenter ved NTNU tar jobben, finner de gode løsninger?

26 studenter ved NTNU Trondheim skal undersøke flere aktuelle temaer relatert til idretts- og nærmiljøanlegg gjennom emnet "Eksperter i team".

Teamarbeid for å finne løsninger

Eksperter i team (EiT) er et obligatorisk mastegradsemne for alle master- og profesjonsstudenter ved NTNU. Her møtes studenter fra ulike studieprogram i et tverrfaglig samarbeid på et prosjekt gjennom semesteret. "Innovative idrettsanlegg" er navnet på en av tre "landsbyer" som er knyttet opp til fagmiljøet ved SIAT. Her ønsker studentene å finne svar på hvordan man kan bygge gode og bærekraftige idrettsanlegg.

Vårens tematikker

  • Midlertidige idrettsanlegg
  • Kunstgress i et miljøperspektiv
  • Bærekraftige idrettsanlegg
  • Fysakhus på Tillertomta
  • Verdien av idrettsanlegg
  • Idrettsanlegg i energikretsløpet

Dette er temaene studentene i emnet "Eksperter i team" ved NTNU skal undersøke denne våren. Hvorvidt de finner noen gode løsninger til innovative idrettsanlegg får vi svar på i mai!

Les mer om SIATs landsbyer på SIATs side om Eksperter i team, eller om generelt om emnet EiT på NTNUs hjemmeside for Eksperter i team