Logo SNÖRIK

Høydepunkter fra SNÖRIK

Prosjektet SNÖRIK - snöforskning og innovasjon over riksgrensen er avsluttet

Prosjektet SNÖRIK har pågått mellom 2018 og 2020, og er nå avsluttet. Prosjektet har vært et norsk-svensk samarbeid, hovedsaklig finansiert av Interreg-programmet Sverige-Norge og programområdet "Nordens grønne belte". Her finner du høydepunkter fra SNÖRIK!

Høydepunkter

Snølager og kostnader

Prosjektet SNÖRIK har jobbet tett med de største aktørene i regionen Trøndelag og Jämtland/Härjedalen, som er avhengig av snø for sin virksomhet. Gjennom prosjektet har man kartlagt kostnadene og avsmeltingen rundt de fleste snølager i Sverige og Norge, hvilket man kan lese om i nyheten Resultater fra målinger av snølageret i Granåsen.

Resultatene fra de forskjellige målingene har ledet til utviklingen av en økonomisk modell, som kan brukes til å optimalisere prosessen, og planlegge en mer bærekraftig snøhåndtering. Denne modellen er tenkt å brukes i et webverktøy som SIAT og Peak Innovation planlegger å publisere.

Snølagermåling
Måling av snølager med drone. Foto: NTNU SIAT

Ny geotekstil

Sammen med Geosyntia har prosjektet testet og utviklet en geotekstil som kan brukes til dekking av snølager gjennom sommeren. Geotekstil har vist seg å være mer isolerende en tidligere produkter, men er fortsatt ikke like isolerende som bruk av sagflis. Men på områder der ikke sagflis kan brukes, vil den nye geotekstilen være et godt alternativ.

Snøgjerde

Prosjektet har utviklet, testet og dokumentert effekten et snøgjerde i samarbeid med Vålådalen skianlegg. Dette har ledet til en veileder for bruk av gjerde for fangst av snø: Snøgjerder for skianlegg - Guide for mer effektiv oppsamling av snø med snøgjerder.

Dette ble gjort da flere anlegg i regionen har testet snøgjerder, men ingen hadde kunnskap om det beste designet.

Konferanser

SNÖRIK har også gjennomført to større konferanser, kalt ”Snow on Tour”, med internasjonal deltagelse. Temaer som snølagring, snøproduksjon, fluor-fri skismørning med fler, ble diskutert. Her fikk prosjektet presentert mye av det de har jobbet med, samt knyttet tettere kontakt med andre aktører i bransjen. SNÖRIK har også deltatt på en rekke seminarer med fagstoff.

Veileder for snølagring

Med flere og flere skianlegg som investerer i snøprouksjonsutstyr følger et økende behov for mer kunnskap for anleggseiere og -driftere. Spesielt rundt snølagring er kunnskapen begrenset, og SNÖRIKs Veileder for snølagring vil kunne hjelpe mange fremover.

Samarbeid videre

I SNÖRIK har man også arbeidet med å styrke det regionale innovasjonsystemt rundt snø. Blant annet har det akademiske samarbeidet økt mellom Mittuniversitetet, NTNU, Luleå tekniska universitet og Peak Region. Dette har resultert i oppstart av et nordisk nettverk for snøforskning og involvert flere miljøer som er interesert i å arbeide med tema tilknyttet snø og kjølig klima.

SNÖRIK har også identifisert behovet for “testbeds” og hjulpet Mid Sweden 365 i deres arbeid med å tilby testmiljøer for akademia og næringslivsaktører. Man har man lyktes med å synliggjøre regionen som internasjonalt prominent innen snøekspertise, noe som har resultert i flere nye oppdrag etter prosjektets slutt.

Flere nyheter fra SNÖRIK

I tillegg til materialet fra SNÖRIK som er lenket til over, har følgende nyheter fra prosjektet blitt publisert på godeidrettsanlegg.no:

SNÖRIK - snøforskning og innovasjon over riksgrensen (publisert 03.05.2018)

Oppstartsseminar for SNÖRIK i Åre (publisert 31.08.2018)

Presentasjoner fra Løypeseminar 2018 (publisert 28.11.2018)

Aktuelt fra prosjektet SNÖRIK (publisert 18.03.2019)

logoer til Interreg Sverige-Norge, EU, Region Jämtland Härjedalen, Trøndelag fylkeskommune, Vinnova, Peak Innovation, Mittuniversitetet, NTNU SIAT og Region Västernorrland
Prosjektpartnere