Logo SNÖRIK

SNÖRIK - Snøforskning og innovasjon over riksgrensen

Styringskomiteen for Interreg programmet Sverige-Norge har i dag gitt støtte til prosjektet SNÖRIK - Snøforskning og innovasjon over riksgrensen.

Betydningen av snø og vintersport

Snø er en viktig ressurs i Jämtland, Västernorrland og Trøndelag. Regionen som har en sterk tradisjon for vintersport, har fostret opp flere av verdens beste skiløpere. Vinterturisme er en viktig næring, og flere store internasjonale konkurranser skal arrangeres her i de kommende årene. VM i skiskyting i Östersund i 2019, VM i alpint i Åre i 2019, FIS Tour mellom Östersund og Trondheim i 2020 og et eventuelt VM i nordiske grener i Trondheim i 2023 (beslutning tas 17. mai 2018) er eksempler som viser hvilken posisjon regionen har innen vintersport. Ikke minst er vintersport viktig for å stimulere til bevegelse blant befolkningen.

Snømangel - et økende problem

De seneste årene har mangel på snø blitt et økende problem i skianlegg verden over, noe som må ses i lys av den globale oppvarmingen. Flere konkurranser må avlyses på grunn av snømangel og det blir færre skidager per år. For å opprettholde og spre skigleden som finnes i regionen vil det bli helt nødvendig å koble snø og teknologi på en best mulig måte. SNÖRIK skal bidra til å gjøre nettopp dette.

Prosjektet SNÖRIK - etter ønske om økt kunnskap innen snøhåndtering

Prosjektet skal gjennomføres som et norsk-svensk samarbeid mellom NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) og Peak Innovation. Bakgrunnen for prosjektet er forstudien Bærekraftig snøhåndtering som ble gjennomført av samme partnere i 2017. Her ble det konkludert med at det er et stort behov for kunnskap innen snøhåndtering blant aktører som er avhengige av snø i sin virksomhet.

SNÖRIK er delt inn i to arbeidspakker:

  • Arbeidspakke 1: Behovsstyrt snøforskning innen snøproduksjon, snølagring, preparering og bevaring.
  • Arbeidspakke 2: Styrke innovasjonssystemet innen snø
     

SNÖRIK skal gå fra 2018-2020 og har et samlet budsjett på 7,2 mill. kr. Prosjektet hovedfinansieres gjennom Interreg programmet Sverige-Norge, innefor programområdet "Nordens grønne belte". I tillegg har prosjektet støtte fra flere prosjektpartnere, se nedenfor.

Mange logoer fra partnere i SNÖRIK
Prosjektpartnere i prosjektet SNÖRIK