Logo SNÖRIK

Presentasjoner fra seminaret "Snow on Tour"

I forbindelse med Ski Tour 2020 ble seminaret Snow on Tour arrangert i Östersund og i Trondheim. Nå kan alle ta del av presentasjonene via videoklipp fra hvert av foredragene. Alle foredragene er på engelsk og per i dag har ikke alle teksting. Du finner dem her!

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Om seminaret

Snow on Tour ble arrangert av SNÖRIK 14. og 21. februar. Seminaret fulgte Ski Tour 2020, og begynte derfor i Östersund og ble avsluttet i Trondheim. 

Seminardag 1: Östersund

Snow strategies in a warmer climate: Producing, storing and distributing snow in Östersund

Roger Hedlund fra Östersunds kommune (driftsansvarlig for Östersund Skistadion) og Henrik Skoglund fra SMI Snow Makers fortalte om utbyggingen av snøproduksjon og snølagringsanlegget i Östersund. De kom med gode praktiske tips og erfaringer rundt disse aktuelle temaene.

Optimising snow storage in a warmer climate

Sondre Auganæs fra NTNU presenterte hvordan målinger av snølager de siste årene har gitt en bedre forståelse på hvilke faktorer som påvirker volumreduksjonen i løpet av lagringstiden. Han fortalte også om et planleggingsverktøy som kan brukes for å optimalisere driften/kostnadene knyttet til prosessen å lagre snø til skianlegg.

 

Snow fences - a sustainable method to collect snow

Sondre Auganæs fra NTNU og Erik Melin Söderström fra Peak Innovation holdt et foredrag om hvordan snøgjerder kan brukes og designes for å fange snø på vindutsatte plasser i en skiløype. Prototyper av gjerdene har denne vintrene blitt testet i Vålådalen og gitt lovende resultater.

Cover materials - protecting snow from summer heat

Erik Melin Söderström fra Peak Innovation presenterte resultater fra nylige labtester av isoleringsmaterialer for snølagring. Spesielt interessant er hvordan nye kombinasjoner av et mellomlag i filtduker kan øke isoleringsevnen.

Cooling hospitals - snow as a natural coolant

Jan Lindberg fra Region Västernorrland presenterte hvordan sykehuset i Sundsvall bruker smeltevann fra et snølager til å kjøle ned sykehuset gjennom sommeren. Store mengder energi spares hvert år på å hente ut kjøling fra snølageret. Noe av grunnen er deres gunstige avtale om snødeponi for området.

Fluorine free skiing - phasing out PFAS from ski waxes

Lisa Skedung fra Research Institute of Sweden (RISE) presenterte hvordan prosjektet POPFREE har jobbet med å kartlegge fluor i produkter, deriblant skivoks. Hun fortalte videre hvordan de jobber med testmetoder for å detektere fluor og testmetoder for nye fluorfrie produkter.

 

Seminardag 2: Trondheim

Measuring snow quality (1) – How to detect different snow types

Johan Casselgren fra Luleås Tekniska Universitet presenterte hvordan man kan måle snøkvalitet og forskjellige egenskaper (størrelse på snøfnugg (snow grain), densitet, vannmengde etc.).

 

Measuring snow quality (2) - How to get perfect skis

Felix Breitschädel fra Olympiatoppen presenterte hvordan informasjon om snøkvalitet kan brukes inn mot vinteridretter. Snøkvaliteten påvirker friksjonen på ski. Snø som material er mye mer komplisert enn f.eks. is, pga. at den ligger nærme smeltepunktet. For smørerne er det utfordrende når temperaturen og snøkvaliteten varierer i løypa.

 

Adding salt on snow (1) - Hardening the snow surface

Trond Kvamsdal fra NTNU presenterte hvordan salt påvirker is/snø (vann). Hensikten med salting er å påvirke frysepunktet for snøen. For veier ønsker man å smelte snøen med salt. For alpinbakker ønsker man å få snøen hard med hjelp av salt. I langrenn ønsker man at saltet skal få snøen å bli igjen.

 

Adding salt on snow (2) - Practical example of protecting and improving snow quality

Geir Olsen fra Norwegian Snow Consulting presenterte når man skal og ikke skal bruke salt. Han fortalte hva som skjer når man bruker salt riktig og når man bruker det feil. Han ga også eksempler på situasjoner/forhold og hva som skal gjøres for å få beste mulige løyper.

 

Optimizing snow production in a changing climate

Primin Ebner fra PROSNOW SFL Davos presenterte hvordan klimaforandringer endrer forutsetningene for skianlegg. PROSNOW jobber med å lage verktøy for mer forutsigbar snøproduksjon og snøhåndtering for skianlegg. Det kan skianleggene spare penger på.

 

The future of snow – Snow management, production, storage and more (panel discussion)

Deltakerne i paneldiskusjonen var Camilla Claussen (Snow for the Future - Sintef), Geir Olsen (Norwegian Snow Consulting), Jonas Henriksson (F3 Snow), Erik Söderström (SNÖRIK) og Primin Ebner (PROSNOW SFL Davos). De presenterte først sine prosjekt/bedrifter.

For noen skianlegg er snøproduksjonsteknologi absolutt nødvendig for å overleve. Deltakerne fortale om hvordan deres prosjekter arbeider for å sikre snøtilgangen.

Det er viktig at man vet hva man gjør, både hva gjelder snøproduksjon, snølagring og snøtransport. Man må møte de utfordringene man har der man er med riktig strategi.

 

Fluorine free glide (1) - a ski research race to a new market

Alex Klein-Paste fra NTNU fortalte om prosjektet Nano2Glide, som var planlagt før fluorforbudet ble vedtatt. Prosjektet skal ta i bruk eksisterende nanoteknologi inn mot ski som et konsept.

Det er ikke fluoret i seg som er farlig, men "fluorinated hydrocarbon". Årsaken til at man i det hele tatt bruker fluor er at det "jager bort" vann, og dermed minsker friksjonen. Men nå som fluorprodukter blir forbudt, vil de som kommer på en god erstatter "vinne alt".

 

Fluorine free glide (2) - Methods to detect PFAS in competitions

Martin Schlabach fra NILU arbeider med miljøaspekten for fluor. Fluor brytes ikke ned naturlig. EU har forbudt "Ikke-livsnødvendig" bruk. NILU var med Norges Skiforbund for å teste ski på Hovedlandsrennet for å se om det ble bruk ulovlig fluor. Det er behov for stabile målemetoder for å sikre at ingen bruker ulovlig fluor.

Det vil sannsynligvis være utviklet metoder for å teste fluorbruk i felt allerede neste sesong.