Logo SNÖRIK

Oppstartsseminar for SNÖRIK i Åre

Den 27. august 2018 ble det arrangert oppstartsmøte for SNÖRIK (Snøforsking og innovasjon over riksgrensen) i Åre. Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) var arrangør, sammen med Peak Innovation.

Hensikten med møtet var å samle aktørene i prosjektet for å diskutere hvilke problemstillinger de har og hvordan forskningen kan bidra til å gjøre mest mulig nytte for dem og regionen. 

Innledningsvis ble det presentasjoner av forskning på snø som er gjort ved SIAT den siste tiden, samt presentasjon av den nye skitunnelen i Gällö og kjøleanlegget til Sundsvall sykehus. Presentasjonene er vedlagt. 

 

Mange logoer samlet på en side
Aktører i SNÖRIK