Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 47 - 2023

Nyheter fra Sykkelforbundet, Skytterforbundet og Skiforbundet

I denne ukens anleggsnytt kan du lese om endring av verneregler som sikrer sykling i Østmarka og muligheter for momskompensasjon ved skytteranlegg. I tillegg har skiforbudet vært aktive på anleggsfronten med både løypeseminar, nasjonale anleggsbesøk og et økt fokus på snøproduksjon og snølagring.

Sykkelmuligheter sikret i Østmaka

Regjeringen vernet Østmarka som nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde 10.11.23. Nasjonalparken er vernet etter naturmangfoldloven som dekker 54 km², mens friluftslivsområdet er vernet etter markaloven og omfatter 17 km².

Frøy IL, Oslo Idrettskrets, NOTS og andre friluftsorganisasjoner har jobbet for at verning av områdene ikke skal vanskeliggjøre sykling og andre idrett- og friluftlivssaktiviter. Arbeidet har gitt resultater og regjeringen har vedtatt endringer av verneplan som sikrer syklistenes behov:

Sykkelforbundet trekker frem følgende positive endringer fra den opprinnelige verneplanen:

  • Sykling på sti er tillatt både med vanlig sykkel og el-sykkel.
  • Organisert trening er tillatt uten søknad.
  • Sykling på islagte vann er tillatt.
  • Terrengsykkelrittet, som er et tradisjonsrikt maratonritt på sykkel, gis spesiell tillatelse til å gjennomføres i dagens trasé.
  • Bare arrangement som gir varig skade på verneverdiene krever søknad.

Verneplan for Østmarka tar vare på syklistenes behov - sykling.no (publisert 10.11.23)

Bilde av to syklister fra IF Frøy i Østmarka.
IF Frøy er fornøy med at Østmarka fortsatt skal være tilgjengelig for syklister. Bilde fra sykkelforbundet.
IF Frøy er fornøy med at Østmarka fortsatt skal være tilgjengelig for syklister. Bilde fra Sykkelforbundet.

Momskompensasjon for skytteranlegg

Norges Skytterforbund oppmuntrer alle skytterklubber som har fullført anleggsprosjekter de siste årene om å søke om momskompensasjon for idrettsanlegg. 

Kortversjonen av reglene for denne ordningen er at:

  • Byggingen må ha startet etter 1.1.2010 (om det har vært flere byggetrinn, kan man bare søke for de som ble startet i 2010 eller seinere).
  • Spillemiddelsøknad må være godkjent (men dere trenger ikke å ha fått utbetalt midler ennå).
  • Byggeregnskapet må være avsluttet og revidert.
  • Søknadsfrist er 1. desember.

Se regler og annen info på Lotteritilsynets nettsider.


Norges Skiforbund med løypeseminar, anleggsbesøk og økt fokus på snøproduksjon og snølagring 

Norges Skiforbund har de siste to ukene vært aktive på anleggsfronten og publisert diverse nyheter knyttet til løypeseminar, snøproduksjon og snølagring.

Vellykket løypeseminar

Skiforbundet arrangerte løypeseminar 6.-8. november på Beitostølen, her deltok ca. 110 deltakere. På seminaret ble det presentert foredrag som omhandlet etablering og utbedring av løyper, tilrettelegging for ulike stilarter, labbeløyper, preparering under marginale forhold, anleggsutvikling i en klubb i vekst og framtidens snø- og skiforhold. I tillegg fikk flere leverandører fram det nyeste av tråkkemaskiner.

Se prestasjonene fra løypeseminaret på skiforbundet.no.

Suksess med løypeseminar - Skiforbundet.no (publisert 21.11.23)

Skiforbundet har vært på anleggsbesøk i ski-Norge

Mange klubber har de siste årene tatt kontakt med anleggsavdelingen i NSF og ønsket råd angående utvidelse, fornying eller modifikasjoner av sine skianlegg. I mange tilfeller er det nødvendig med en befaring på anlegget, og skiforbundet har laget en oversikt over noen anlegg som ble befart foran årets sesong, og hvilke spørsmål og temaer som var viktige for dem. I artikkelen kan du lese mer om anleggene: Bestemorenga (Bodø), Skillevollen Idrettspart (Mo i Rana), Fossum Idrettsanlegg (Bærum) og Granåsen Skisenter (Trondheim). 

Anleggsbesøk i ski-Norge - Skiforbundet.no (publisert 23.11.23)

Fokus på snøproduksjon og snølagring

Marit Gjerland, anleggsrådgiver i Norges Skiforbund, påpeker at skianlegg i lavlandet stadig blir mer avhengig av snøproduksjonsanlegg og snølagring, spesielt anleggene som ligger under 600 moh.

– Vi ser at økt temperatur om høsten vil gi færre dager hvor det er mulig med tradisjonell snøproduksjon. Energieffektive snøproduksjonsanlegg, samt utvikling av ny teknologi for snølagring blir viktig for oss fremover. Vi håper også å få til billigere og mer klimavennlig snøproduksjon fremover. Målsettingen er å utvikle maskiner som er billige nok til at også små idrettslag i lavlandet har råd til å kjøpe det, og vi kommer til å støtte oppunder forskning rundt disse viktige temaene, sier Gjerland. 

Mens det kan bli enda mer snø i fjellet, kan det bli mye mindre i lavlandet. Forskjellene på lengden av skisesongen mellom lavlandet og høyereliggende områder vil fortsette å øke, det er derfor viktig med et fokus på produksjon og lagring fremover. 

Du kan lese mer om saken på Muligheten til å produsere kunstsnø før jul er nær halvert i Innlandet - Met.no eller Skianleggene blir nødt til å lagre snø om sommeren - NRK.no

Må ha fokus på snøproduksjon og snølagring - Skiforbundet.no (publisert 12.11.23)

Webinar om snøproduksjon og lagring

I forbindelse med det økte fokuset på snøproduksjon og lagring inviterer Vestland Fylkeskommune, Vestland Idrettskrets og SIAT til gratis webinar om tema 7. desember.

Kursdetaljer: 

Dato: Mandag 7. desember

Tid: Kl. 13.00–14.00

Påmeldingsfrist: 5. desember

Påmelding og mer informasjon finner du via Skiforbundets nettsider:Webinar Snøproduksjon og Snølagring - Skiforbundet.no (publisert 24.11.23)

Webinar om snøproduksjon og lagring 7. desember 13.00-14.00.

Snøen til prøve-Ski VM er sikret

I desember skal det holdes Ski World Cup i Granåsen skisenter, løypene og snøen til arrangementet er allerede sikret! På grunn av det kalde været, har det blitt produsert snø i Granåsen over flere uker. En løype rundt Litjåsen på drøyt en kilometer er i bruk av ivrige langrennsentusiaster allerede. I tillegg startet utkjøringen av snø allerede 16. november fra et snølager på cirka 25 000 kubikkmeter. Dette gir en løypetrasé på cirka fem kilometer. 

Snøen til prøve-VM sikret - Skiforbundet.no (publisert 16.11.23).