Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 21 - 2020

Nyhet fra Norges Golfforbund

Norges Golfforbund har lagt ut De gode eksemplene fra golfklubbene i Norge, der en av kategoriene er bane. Her finner du gode eksempler på tiltak golfklubber har gjort for å øke aktiviteten, finansiere oppgradering av klubbhus og bane og mye mer!

De gode eksemplene fra golfklubbene i Norge

På nettsiden golfforbundet.no/klubb/organisasjon/klubbeksempler samler Norges Golfforbund inn innspill til tiltak som kan inspirere andre klubber. Det er seks kategorier:

  • Klubb
  • Bane
  • Juniorgolf
  • Prosjekter
  • Prøv golf
  • Ivaretakelse

Under kategorien bane finner man blant annet eksempler på hvordan man kan legge tilrette for flere aktiviteter enn golf på anlegget. Under kategorien klubb ligger blant annet beskrivelse av hvordan Asker GK finansierte oppgradering av bane og klubbhus.

Les mer i nyheten:

De gode eksemplene fra golfklubbene i Norge - nyhet fra Norges Golfforbund (publisert 21.05.2020)