Snowboardkjørere i SkiStar Snow Park Trysil
Parkens bunnparti sett ovenfra
Parkens crossarena sett ovenfra
Kjørere på vei opp funride
Snowboardkjører på boks i Snow Park Green
Parkens midtparti sett ovenfra
Parkens topparti

SkiStar Snow Park Trysil

Årets park - gjentatte ganger!

SkiStar Snow Park Trysil er en park for alle, med grønne, blå, røde og svarte linjer. I tillegg inngår en ski- og boardercross-arena og en Fun Ride. Parken er variert og inneholder totalt om lag 80 elementer. Fra enkle grønne bokser til store svarte hopp. Brettforbundet har kåret parken til Norges beste flere ganger.

Bakgrunn

Framveksten av snowboard på 1990-tallet og bygging av de første parkene i USA gjorde at innbyggere i Trysil også ville bygge park. Parken bygges årlig opp av SkiStar Trysil, som eier skianlegget. Byggetiden varierer fra år til år, avhengig av vær og snøtilgang.

Anlegget

Parken ligger på Turistsenteret, rett ved stolheisen Knetta. Fun Ride er bygd i en egen bakke på andre siden av fjellet, i Fageråsen. Brukerne er "alle"; fra de minste, til hele familier og opp til ivrig ungdom og de aller beste ski- og snowboardkjørere i Norge. Trysil viser at park er noe de satser på, der de klarer å få til noe for alle nivåer, og samtidig holde særdeles høy kvalitet på det hele.

Innholdet varierer, men i hovedsak er hopplinjer i ulik vanskelighetsgrad, rail- og bokselementer blant innholdet. For de minste er det også alt fra bølgeløyper og doserte svinger til morsomme figurer og annet som barn synes er morsomt. Parken endres altså noe fra år til år, noe som gjør innholdet stadig bedre. Toppen av parken er gjort om på de siste to årene, en fornyelse for bedre flyt. Midtpartiet er også blitt bygget om. Hoppene står som regel på samme sted, men må kontinuerlig bygges på nytt på grunn av is og nedbør. Snø er en avgjørende faktor, og mer snø betyr flere valgmuligheter.

Alle hopp er bygd av kunstsnø, bortsett fra det største svarte hoppet som også delvis er bygd opp av jord. Rails og bokser bygges noe av parken selv, i tillegg til at det kjøpes inn.

Prosessen

SkiStar Trysil begynner å få lang erfaring i å bygge park og har alltid en plan de jobber etter. Vær og tilgang på snø er likevel avgjørende for når arbeidet kan begynne og når parken er ferdigbygd. Det er alltid store og små utfordringer underveis, og disse er som regel forskjellig fra år til år.

Prosessen handler om å utnytte terrenget på best mulig måte. Mye sidehelling og et terreng som enten er litt for bratt eller litt for flatt kan tidvis bli en utfordring. Da går det med litt ekstra snø for å prøve å kompensere for dette. Parken streber alltid etter å få en god flyt i linjene som settes opp. På den måten får kjørerne en bedre opplevelse, det blir mindre slitasje gjennom dagen, og vedlikeholdet blir lettere.

Et mål er at kjørerne skal ha flere valg nedover i parken, i den grad terrenget tillater det. Sikkerhet er dessuten viktig i etterkant av og underveis i prosessen. Det skal være enkelt for de som bruker parken å beregne farten både før og mellom elementene.

Det er god kompetanse i SkiStar Trysil sitt parkcrew, samtidig er det åpent for ideer og innspill fra andre.

Parken involverer brukerne. Blant annet idrettslinja på Trysil videregående skole, som har en bra parkgjeng. Det er viktig å lytte til kjørerne som besøker parken, og representanter fra Brettforbundet. Brukerne er involvert helt fra byggingen starter, som blant annet testhoppere, og oppfordres til å komme med ideer de har.

Brukerinvolvering er viktig.

Økonomi og finansiering

Det er ikke fullstendig oversikt over hvor mye det koster å bygge parken, men den er 100 prosent finansiert av SkiStar Trysil. Det mottas ikke spillemidler eller annen form for støtte.

Drift

Det kreves dyktige maskinførere som kan bygge og vedlikeholde hopp og alle andre elementer. De som inngår i parkcrewet må også ha kunnskap om hvordan en park fungerer, og hvordan den skal brukes. I det inngår det også kunnskap om sikkerhet, slik at parken er så trygg som mulig for de som skal bruke den.

Nøkkelpunkter

SkiStar Snow Park Trysil er et stort skianlegg, som inneholder alle elementer en forventer å finne i en slik park. Fra enkle grønne elementer, til hopp som Norges beste kjørere trener og konkurrerer på. Den er veldig godt vedlikeholdt hele sesongen, og har en sentral beliggenhet i anlegget.

Kompetanse er viktig, både når en skal bygge, men også planlegge innhold og vedlikeholde det ferdige anlegget. En park skal ha god flyt og inneholde elementer slik at de som ønsker det kan ha progresjon i kjøringen.

To dager i uken jobbes det noen timer ekstra på parkens utforming. Dagene blir enten brukt til å gjøre ombygginger eller å ta en større jobb med de eksisterende elementene. Været spiller her en stor rolle på hvor mye som lar seg bygges om i løpet av vinteren. Kommer det mye snø jevnt over hele sesongen går mye av tiden til vedlikehold av det som allerede er på plass. Rails og lignende byttes ut uavhengig av snømengde og vær.