Barn som leker seg på Pumptrack
Terrengsykkelbanen tilbyr ulike hindringer, blant annet stein og trestokker.
Barn som leker seg i Pumptrack
Terrengsyklist på vei over et hopp
""
Container er delvis bygget inn i anlegget.
Ung syklist på sykkelsti
Oversiktsplan over parken

Lørenskog Sykkelpark

Rundbane og pumptrack for barn og unge

Lørenskog Sykkelpark er først og fremst en sykkelpark tilrettelagt for barn og unge. Parken inneholder en rundbaneløype med ulike ferdighetselementer og en støpt, asfaltert pumptrack. Lørenskog CK tilbyr organiserte treninger for barn og ungdom i anlegget, i tillegg er det åpent for egenaktivitet utenfor treningstidene til klubben. Anlegget er anbefalt av Norges Cykleforbund.

Bakgrunn

Barn og ungdom i sentrum

Tanken om en ny sykkelpark i oppsto etter at Lørenskog Cykleklubb opplevde stor suksess med en sykkelskole for barn [1]. Før sykkelskolen hadde klubben praktisk talt ingen barn og unge i klubben, noe de bestemte seg for å gjøre noe med. Resultatet ble barnas sykkelskole.

I dag er det over 60 utøvere fra 6 til 15 år på treningene. Med mange nye brukere, kom nye behov for anlegg. Klubben begynte derfor å se på hvordan de kunne legge forholdene enda bedre til rette for de unge rytterne, og dermed øke interessen for terrengsykling enda mer.

De ville finne et anlegg der de kunne holde de yngste medlemmene unna trafikken for at de trygt kan lære seg til å bli gode på sykkel.

Fra gammel trailbane til moderne anlegg

Første steg var å finne et tilgjengelig og passende område for sykkelaktiviteten. De visste om en gammel trailbane på Sørlihavna, som ikke lenger var i bruk [2]. Dermed kontaktet de kommunen. Responsen var positiv, og straks hadde klubben seks mål på Sørlihavna til disposisjon.

Klubben la vekt på å utnytte området best mulig for å skape et egnet anlegg til trening, først og fremst til barn og ungdom.

Byggingen av anlegget startet sommeren 2016, og knappe to år senere ble anlegget offisielt åpnet.

Anlegget

Sykkelanlegget ligger i Sørlihavna i Lørenskog som en del av Sørlihavna aktivitetspark. Aktivitetsparken byr på mange anlegg tilrettelagt for egenorganisert aktivitet [3]:

 • Styrketreningspark (belyst)
 • Minigolf
 • Skateboardpark (belyst)
 • Sandvolleybane (belyst)
 • Asfaltert flate for streetbasket, asfalthockey eller fotball
 • Stort sjakkbrett (4 x 4 meter)
 • Asfaltert bilbane for radiostyrte biler (204 meter lang)
 • Sykkelpark

Selve sykkelparken består av en rundbaneløype med ulike ferdighetselementer, samt en asfaltert pumptrack designet av Snorre Pedersen. Klubben planlegger å legge til enda flere elementer.

Video fra parken.

 

Lørenskog sykkelpark
Utfordringer og hinder for ulike nivåer. Foto: Lørenskog Cykleklubb

Prosessen

Lokalt engasjement

Prosessen for å det nye sykkelanlegget gikk stort sett veldig greit. Den «tyngste» jobben var arbeidet med søknader både i forbindelse med bygging (arkitekt, plan og bygg etc.) og tippemidler (budsjettering, etc). Her var klubben heldige og fikk tak i en veldig engasjert lokal arkitekt, samt at kommunen var engasjerte helt fra starten av.

Kunnskap om banebygging

Bygging av pumptrack og elementer til anlegget krevde en del kunnskap ingen i klubben hadde på det daværende tidspunktet. De gjorde noen forsøk, og fikk til et brukbart anlegg alt første året (2016), men det var først når de fikk engasjert en profesjonell banebygger (Snorre Pedersen) at det ble et skikkelig anlegg.

Erfarne terrengsyklister i klubben deltok aktivt i prosessen med utformingen. Flere av disse er også sentrale trenere i barne- og ungdomsgruppene, og kunne derfor bidra til at anlegget ble godt utformet for å passe disse brukergruppene og treningsforholdene de skulle bruke når anlegget sto ferdig.

Lørenskog sykkelpark
Pumptracken. Foto: Lørenskog Cykleklubb

Økonomi og finansiering

Sykkelparken har kostet over 2 millioner kroner [1]. Bare pumptracken kostet 800.000 kr. Prosjektet er finansiert delvis av spillemidler, 2 x 200.000 kr i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB [4] og bidrag fra sponsorer, samt at klubben også har brukt 800.000 kr av egne midler.

I rene penger har de brukt 1,4 millioner kroner. Med alle dugnader og egeninnsats utgjør et tillegg på tilsvarende 1 million kroner til. Dermed er anleggets verdi nærmere 2,5 millioner kroner slik det står i dag.

Anlegget har ingen inntekter per dags dato, men klubben ser på mulighetene for å arrangere teknikkurs og ritt i fremtiden.

Drift

Anlegget er bygget for minimalt vedlikeholdsbehov. Det gjennomføres en dugnad vår og høst med luking og klipping av ugress, rydding av stier etc. Utover dette er det lite behov for vedlikehold slik banen og elementene er bygget opp. Dette er også hovedårsaken til ulike materialvalg, som for eksempel i byggingen av pumptracken.

Foreløpig har ikke klubben sykler og utstyr til utleie, men det er et ønske å kunne få kjøpt inn noen utlånssykler til bruk for testing og ikke minst for de som ikke har midler til utstyr selv. Derimot har klubben et godt utvalg verktøy etc. for enklere vedlikehold og justeringer.

Anlegget driftes av klubben på nåværende tidspunkt. Det er en pågående diskusjon med kommunen rundt daglig vedlikehold som søppeltømming og lignende, da kommunen benytter anlegget for blant annet skoler på dagtid. Bidrar de ikke med dette, vil ikke klubben tillate åpen bruk på samme måte fremover. Dette er en pågående sak, som ikke er konkludert i noen formell avtale per dags dato. 

Nøkkelpunkter og tips til andre

Nøkkelpunkter

Verdt investeringen

Den nye sykkelparken er verdt investeringen når man ser hvordan den har bidratt til å øke interessen for sykling, særlig for barn og unge. Pumptracken har blitt populær både i og utenfor treningstidene til klubben, og i helgene er anlegget fylt av ivrige barn og unge som viser stor progresjon både på sykkel, rulleskøyter, rullebrett og sparkesykkel.

Organisert og egenorganisert

Anlegget er åpent for allmenheten så lenge det ikke foregår organisert trening. Klubben «stenger av» ved hjelp av skilting når trening pågår. Dette gjøres av sikkerhetshensyn. I praksis er dette uproblematisk i forhold til barn og unge, men det er dessverre en del voksne utenforstående som ikke har forståelsen for dette.

Utsikt over anlegget

For at foreldre og andre tilskuere kan se på treningene er det er plassert en «haug» midt på plassen med sittebenker og god plass med utsikt over hele anlegget. Det er to stk. bruer hvor gående går under og syklende (banen) går over, slik at gående har tilgang til hele anlegget.

Kompakt

Sykkelparken har blitt et kompakt anlegg med mange elementer og utfordringer, som er vesentlig for enkel gjennomføring av treninger, blant annet for å kunne ha oversikt for trenere.

Delområder

Anlegget kan deles av i ulike delområder. Dette gjør at klubben kan ha organisert trening for flere nivåer og aldersgrupper samtidig. De har ofte en gruppe i teknikkområdet, en gruppe i pumptracken, og en gruppe på rundbanen samtidig, uten at noen er i konflikt med hverandre.

Utvidelse og samarbeid

Klubben ser nå på nye elementer i parken. I tillegg jobber de med å knytte det lukkede anlegget opp mot nærliggende stier, slik at det blir mer terreng og flere utfordringer for rytterne. Dette er en prosess som krever samarbeid med både kommune og grunneiere. Det har vært en tett og god dialog med kommunen fra start til anlegget kunne åpnes. Uten godt samarbeid og kommunikasjon, hadde det nok tatt lengre tid og vært en langt mer utfordrende prosess.

Tips til andre

 • Sørg for å planlegge og tenke gjennom helheten før noe bygges
   
 • Det er viktig med et fleksibelt og tilgjengelig anlegg
   
 • Ikke undervurder «byråkratiet» i forhold til kompleksiteten med søknader etc.
Lørenskog sykkelpark
Container og utsiktsplattform (venstre), rundbane (høyre). Foto: Lørenskog Cykleklubb

Referanser

 1. Scheve, Ingeborg (2018). - DET YRER AV LIV I PUMPTRACKEN. Hentet fra: https://www.terrengsykkel.no/nyheter/det-yrer-av-liv-i-pumptracken (krever innlogging)
 2. Lørenskog kommune (2018) Om Sørlihavna aktivitetspark. Hentet fra: http://www.lorenskog-kultur.no/sorlihavna/hva-tilbys
 3. Sletta, Veronica (2017). -Nå kan barna få sykle trygt. Hentet fra: https://www.rb.no/sport/sykkel/lorenskog/na-kan-barna-fa-sykle-trygt/s/5...
 4. Sparebankstiftelsen DNB. Pumptrack i Lørenskog. Hentet fra: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/pumptrack-i-lorenskog