Mennekser og biler forran servicebygg, hoppbakker i bakgrunnen
5 hoppbakker i varierende størrelser
Skiskyttere på skistadion med standplass
Oversiktsbilde, sommer, med hoppbakker, alpinbakke, rulleskiløyper og standplass
Profil av unnarenn på 5 hoppbakker utgjevnes med gravemaskin
Traktorer kjører stein og grus ut på skistadion
Skiløypa bygges som en bru mellom to betongbygninger.
Servicebygninger, parkeringsplass og skiløypa i bru over veien
Smal alpinbakke kommer ned på siden av hoppbakkene
5 hoppbakker i varierende størrelser med grønt plastdekke
Skiløpere i rulleskiløypene som går rundt omrking på skistadion
Stort åpent område for støtteaparat mellom skiløypene inne på stadion.

Knyken skisenter

Et av Norges beste helårs rekruttanlegg for skisport

Med fem moderne hoppbakker, skiløyper, standplass og alpinbakke har Knyken skisenter blitt et regionalt kraftsenter for vintersport. Her har det de siste årene blitt arrangert en rekke nasjonale og internasjonale konkurranser. Skisenteret er åpent for alle som måtte ønske å bruke anlegget, om det skal være sport, mosjon eller friluftsliv. Det er kun heisanlegget som er avgiftsbelagt for brukerne. I vintersesongen har anlegget åpent hver dag med unntak av fredager (vedlikehold), og alle fasiliteter kan benyttes. Knyken skisenter er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Skiforbund.

Bakgrunn

Skisenteret i Knyken har røtter tilbake til 1920-tallet, da den første hoppbakken her ble bygget. Knyken er deretter utvidet med flere hoppbakker, langrennsløyper, skiskytterarena, skileikanlegg og alpinbakker. Da Orkdal Idrettslag oppgraderte fotballstadion i 2007 og 2008, ønsket skiinteresserte medlemmer at også skianlegget i Knyken skulle utbedres. Det ble holdt en idédugnad og de mange innspillene dannet grunnlag for planlegging av utbyggingen. Idrettslaget satte seg et hårete mål om å bygge Norges beste helårs rekruttanlegg for skisport. Anleggsarbeidet startet i april 2010 og 1. september 2012 ble Nye Knyken skisenter offisielt åpnet.

Anlegget

Knyken skisenter ligger i Orkland kommune, 4 mil sør for Trondheim. Knyken eies og drives av Orkdal Idrettslag, og skisenteret har etter hvert blitt et anlegg med stor regional betydning. Etter utbyggingen har Knyken blitt et av Norges beste helårs rekrutteringsanlegg for vinteridrett, med et bredt tilbud innen langrenn, skiskyting, hopp, kombinert og alpint.

Hoppbakker

Knykens hoppanlegg ble videreutviklet i perioden 2010-2012, der fem nye hoppbakker til både sommer- og vinterbruk ble etablert. Disse går fra K10 opp til K68. Alle bakkene har porselensspor i tilløpet og er plastlagt for sommerhopping. Bakkene har flombelysning, dommertårn og tilgang på heis, og idrettslaget har 20 par hoppski til gratis utleie.

Langrenn, skiskyting og alpint

Skisenteret tilfredsstiller de krav som måtte stilles til større arrangement innen flere idretter. Det har standplass og konkurranseløyper for langrenn og skiskyting, inkludert 4,5 km rulleskiløype og snøproduksjonsanlegg. Knyken har også en alpinbakke med 140 meter fall.

Servicefunksjoner

I tilknytning til skisentret finnes Knykstuggu. Her er kafeteria, kjøkken, rennkontor, kontor, møterom, grovkjøkken, dusjer, garderober, gymsal, scene, lagerrom, overnatting og fyrrom. Anlegget har store garasjer med verksted, varmestue og smørebod, samt to store parkeringsplasser for bruk i forbindelse med større arrangementer.

Universell utforming

Orkdal Idrettslag er opptatt av at anlegget skal ha en utforming slik at alle mennesker kan bruke anlegget og delta i de aktiviteter som foregår i Knyken. Medlemmer fra Orkdal Handikaplag og integreringsutvalget i Norges Idrettsforbund har bistått Orkdal Idrettslag i utviklingen av anlegget, slik at det tilfredsstiller de behov og krav som er nødvendig for universell utforming. Orkdal Idrettslag har i dag lite utstyr som er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. Idrettslaget ønsker derfor å kjøpe inn slikt utstyr, slik at dette er tilgjengelig for utlån i Knyken.

Brukere

I tillegg til Orklands egne innbyggere, benyttes anlegget flittig av klubber og lag fra hele Norge. Også utenlandske utøvere har treningssamlinger i Knyken. I tillegg til vanlig aktivitet benyttes anlegget regelmessig av idrettslinjen ved Orkdal videregående skole og friluftslinjen ved Torshus Folkehøgskule. Skoler og barnehager bruker Knyken skisenter jevnlig.

Prosessen

For store utbygginger er det en fordel å ha en prosjektleder som kan arbeide med prosjektet på heltid. I starten ble arbeidet med Nye Knyken ledet av personer med jobb i tillegg til arbeidet med utbyggingen. Det viste seg etter hvert vanskelig å kombinere. Heldigvis fikk man etter hvert inn en pensjonist til å ta over ledelsen.

Man erfarte også viktigheten av å gjøre skriftlige avtaler. En prosjektingeniør valgte å trekke seg midt i prosjektet, fordi firmaet han jobbet for fikk en stor kontrakt og hadde behov for alle sine ansatte. Dette førte til at utbyggingen en stund sto uten fagkompetanse på hoppanlegget. Etter hvert fikk man engasjert en ny ingeniør, som tegnet om bakkene.

De første beregningene var at det skulle sprenges ut 20 000 m3 i fjellet, men etter endringene økte dette til 90 000 m3. Dette medførte økonomiske utfordringer for idrettslaget, men i ettertid er man glad for endringene, fordi de har gitt et bedre anlegg. Rulleskiløypa ble lengre, og skistadion kunne belegges med solid steinmasse. Utover i prosjektet fik man også god hjelp fra Orkdal kommune, og teknisk sjef i kommunen ble fast medlem av styringsgruppen for prosjektet.

De fleste medlemmer i Orkdal Idrettslag var involvert i prosjektet Nye Knyken, både aktive løpere, foreldre og besteforeldre. I tillegg ga andre klubber nyttige innspill av ulike slag. Det ble gjort befaring på det flotte skianlegget i Steinkjer og i Gråkallen barnepark. I Gråkallen drives et skileikområde som er meget populært, og de hadde mange gode råd.

Økonomi og finansiering

Utbyggingen har hatt en total kostnadsramme på ca. 100 millioner kroner, der ca. 40 millioner har vært frivillig arbeid. Da Nye Knyken ble åpent i 2012 hadde Orkdal Idrettslag et lån på 7 mill.

"Programsatsningsmidler" var en post i spillemidlene som gikk til utbygging av prioriterte anlegg. Her fikk idrettslaget 3 millioner kroner som var med på å bidra til plast og porselensspor i alle de fem hoppbakkene. Utbyggingen ble også støttet med et tilskudd på 9,5 millioner fra Orkdal kommune, 3 millioner fra Orkdal Sanitetsforening og 2 millioner fra Gjensidigestiftelsen.

I tillegg bidro følgende selskaper med store summer:

 • Orkdal Sparebank
 • Gjensidige Orkla Forsikring
 • Washington Mills
 • Elkem Thamshavn
 • Orkdal Energi
 • TrønderEnergi
 • Coop Orkla & Møre

Drift

Et anlegg som Knyken, som holder åpent for alle som måtte ønske å bruke det, krever en enorm dugnadsinnsats av medlemmene i Orkdal Idrettslag. Orkdal IL har en daglig leder ansatt på heltid, og hver dag jobber 20-30 pensjonister med frivillig arbeid i anlegget. Det er flere pensjonerte elektrikere, snekkere, ingeniører og rørleggere som gjør en fantastisk jobb i anlegget. Idrettslaget har avtaler med autoriserte selskaper som kontrollerer jobbene som utføres av pensjonerte håndverkere. Renhold er en av få oppgaver der arbeidskraft leies inn. I vintersesonger går omtrent 150 personer turnus (på dugnad) på kjøkken, og som alpinvakter og maskinkjørere. Ved større arrangementer i Knyken deltar som regel over 100 frivillige.

Nøkkelpunkter

Knykenfolket

I 2009 etablerte Orkdal Idrettslag foreningen Knykens Venner. Dette er en gruppe mennesker som har hatt et forhold til skisenteret gjennom mange år. De ønsker å komme til Knyken skisenter for å treffe gamle kjente og ikke minst bidra med utbygging og drift av skisenteret. De startet med å møtes én dag hver 14. dag, men dette ble fort endret til én dag hver uke. Så og si hver dag som har gått siden 6. april 2010, har det vært folk fra Knykens Venner på arbeid i Knyken skisenter. De bidrar med sin kompetanse i utbyggingen på alle felt. Byggmestre, elektrikere, rørleggere og andre deltar i frivillig arbeid i Knyken. De aller fleste er pensjonister som bruker dagen sin for idrettslaget på en særdeles god måte. De blir i dag kalt for "Knykenfolket".

Knykenfolket ble kåret til Årets Ildsjel under Idrettsgallaen i Oslo Spektrum 4. januar 2014. Prisen ble utdelt av statsminister Erna Solberg.

Nøye planlegging

Skal et idrettslag bygge et slikt idrettsanlegg er det viktig å drøfte prosjektet med idrettskretsene og forbundene. Behovet for anlegg må nøye vurderes. Deretter må planene drøftes med kommunen, både politisk og administrativt. Det må lages detaljerte planer og en realistisk økonomisk kalkyle. Til dette kreves det profesjonelle konsulenter/firmaer. En finansieringsplan er nødvendig, og den må gjennomgås av fagpersoner. Det må i tillegg lages holdbare planer over framtidig drift.

Inkludering og aktivitet

Alt for mange mennesker blir i dag stående utenfor organiserte aktiviteter, på grunn av at man ikke tilrettelegger anlegg eller aktiviteter på en slik måte at det inkluderer alle til å delta. Dette er noe man må ha i tankene når man bygger idrettsanlegg og planlegger aktivitetene som skal gjennomføres der. Gjennom utbyggingen av Knyken skisenter har Orkdal Idrettslag et ønske om å sette folkehelse enda høyere på dagsorden. Aktiviteter i idrettslaget skal inkludere alle aldersgrupper, med ekstra fokus på de som tidligere ikke har hatt et tilbud om å delta i fysisk aktivitet.

Et nytt og flott idrettsanlegg har liten verdi hvis det ikke fylles med aktivitet. Orkdal Idrettslag vil derfor legge opp til en rekke aktiviteter som fremmer folkehelse, integrering og inkludering.

 • Aktivitetsdag vinter og sommer for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Flerkulturell aktivitetsdag for de som bor i Orkdalsregionen
 • Knyken rundt – sommer og vinter – familiedager
 • Tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming

Årets anleggsutvikler 2012

Orkdal Idrettslag og Nye Knyken skisenter er kåret til "Årets anleggsutvikler" av Norges Skiforbund i 2012. Kriteriene som er vektlagt er:

 • Anlegget har spesielt fokus på tilrettelegging for barn og ungdom.
 • Det er enkelt å arrangere i anlegget og forholdene for arrangør er gode.
 • Anlegget har kreative løsninger og har fått mye ut av begrensede ressurser
 • Anlegget er tilrettelagt på en slik måte at det har gode snøforhold hele sesongen.

Referanser / Les mer

Informasjonen om Knyken skisenter har godeidrettsanlegg.no funnet på nedenstående nettsider, samt fått kontrollert og komplettert av styreleder i Orkdal IL. Se gjerne på disse nettsidene for mer informasjon om anlegget:

Knyken - knyken.no

Om Knyken på wikipedia.org

Beskrivelse av Knyken Skisenter - orkdal-il.no (publisert 20.01.2008)

Dommertårnet skal opp - orkdal-il.no (publisert 15.07.2012)

Knyken i inngangen til juli - orkdal-il.no (publisert 30.06.2012)

OIL ble Årets anleggsutvikler - orkdal-il.no (publisert 13.09.2012)

Positivt orienteringsmøte! - orkdal-il.no (publisert 07.06.2011)

Kulturminister med gode nyheter - orkdal-il.no (03.09.2011)