Logo Lokale og Anlægsfonden

Evaluering av fremtidens multibaner

Rapport av Seismonaut for Lokale og Anlægsfonden 2016

I 2011 gjennomførte Lokale og Anlægsfonden (LOA-fonden) utviklingsprosjektet «Fremtidens Multibaner». I denne rapporten evaluerer de funksjon og bruk av de fem multibanene samt suksess og utfordringer i forhold til det opprinnelige formålet med prosjektet.

Bakgrunn - monofunksjonelle, men rimelige multibaner

Prosjektet ble satt i gang etter en anerkjennelse om at eksisterende multibaner på markedet var veldig tradisjonelle i utforming og arkitektonisk uttrykk. Banene var i hovedsak svært fokuserte på ballspill, og var i realiteten mer monofunksjonelle. LOA-fonden hadde i årene før 2011 vært involvert i etableringen av flere nærmiljøanlegg, som utfordret multibanens utforming og design, men de oversteg kraftig markedsprisen på de standardiserte multibanene. 

Realisering av fem fremtidsrettede multibaner

LOA-fonden så derfor et behov for å se på mulighetene for å utvikle prototyper av multibaner i tett samarbeid med arkitekter, designere og produsenter, som kunne realiseres til en konkurransedyktig pris. Dette endte med en utvelgelse av fem ulike team med hvert sitt syn på fremtidens multibane. Disse fem multibanene ble realisert og deretter evaluert. 

Evaluering

For å ta erfaringer og læring fra arbeidet med de nye multibanene, samt brukernes daglige praksis og anvendelse, har LOA-fonden bedt Seismonaut om å evaluere utviklingsprosjektet Fremtidens Multibaner. 

Evalueringens resultater er basert på en kombinasjon av dyptgående kvalitative intervjuer med sentrale interessenter og brukere, samt observasjon og registrering av bruken og brukerne på de fem multibanene. Evalueringsteamet har besøkt alle multibanene tre ganger hver måned i sommermånedene, som også har gitt et innblikk i banenes arkitektoniske verdi og kontekst. 

I evalueringen blir det belyst hvilke faktorer som har har betydning for omfanget av bruken av hver enkelt bane, samt hvordan banen blir brukt. Videre hvilke arkitektoniske og designmessige grep og elementer som har fungert i forhold til brukerne, hva som ikke har fungert, samt banens plassering og kontekstens betydning. 

Les rapporten

For å lese rapporten, last den ned fra LOA-fondens nettside.