Tiltak for å redusere støy i svømmehall. Tiltakene er skrevet ut i teksten.

Støyeksponering i svømmeanlegg

Hva kan man gjøre for å redusere støy i svømmeanlegg? Her finner du fem enkle grep som kan bidra til mindre støy - og følgende bedre inneklima i svømmeanlegg.

Svømmeanlegg særlig sårbare for støy

Svømmeanleggenes store romvolum og harde overflater kan gjøre støy til et inneklimaproblem. Dette gjelder særlig i perioder når anlegget er høyt belastet. Noen svømmeanlegg er også utstyrt med flere lydgenererende aktiviteter som boblebad, bølgebasseng, fontener og vanndyser. Svømmeanlegg kategoriseres i gruppe III etter arbeidstilsynets definisjon (se "Forskrift om grenseverdier for støy"). For denne gruppen er nedre tiltaksverdi satt til 80 dB, som er basert på et ekvivalentnivå (Laeq) over åtte timer. 

Enkle grep for støyreduksjon

Det er ikke lett å fjerne støygenererende elementer og aktiviteter, eller stille krav til de besøkende om å være stille, men med noen enkle grep kan støyeksponeringen reduseres til et akseptabelt nivå:

  1. Ikke ha fontener, boblebad og bølgebasseng i gang når de ikke er i bruk, eller begrens tidsrommet der disse aktivitetstilbudene kan brukes.
  2. Isoler maskiner og utstyr slik at mindre lyd slippes ut i rommet.
  3. Ha gode rulleringsordninger for de ansatte, slik at eksponeringstiden begrenses. Et alternativ er å ha egen vaktbod i svømmeanlegget.
  4. Heng opp informasjonsplakater med budskap om å redusere skrik og rop.
  5. Ved bruk av mikrofon, kan det være lurt å teste denne i det rommet den skal brukes, både fra der instruktøren står, men også fra de badende sine posisjonene.
     

Husk at bruk av personlig verneutstyr, som hørselsvern og hørepropper, kun skal tas i bruk dersom det ikke finnes noen andre måter å redusere støy på! Les mer om støy i svømmeanlegg i denne nyheten: Kan du høre bølgene slå - eller er det for mye støy?