Flesberg skole - Skattekista
Fasadebilde Flesberg skole inngang B og C
Fasadebilde Skattekista med uteområde
Fasadebilde Skattekista med uteområde
Hjerterommet der Skattekistas fløyer møtes
Hjerterommet der Skattekistas fløyer møtes
Skattekistas idrettshall
Skattekistas idrettshall sett fra tribunen
Skattekistas idrettshall med tribune i massivtre
Svømmehallen i Skattekista
Garderober sett fra bassengkanten i Skattekista svømmehall
Store vindusflater i Skattekista svømmehall
Vinduer i Skattekista svømmehall
Vinduer i Skattekista svømmehall
Startpaller i Skattekista svømmehall
Bassenget i Skattekista svømmehall
Bassenget i Skattekista svømmehall
Bassenget i Skattekista svømmehall
Fasadebilde Flesberg skole inngangsparti

Skattekista

Årets idrettsanlegg 2020!

Flesberg kommune har bygget skole for 1.-10. klasse, idrettshall og svømmehall på Stevningsmogen, inntil en idrettspark. Kommunen har gjort bevisste materialvalg, og som skogskommune ønsket man et bygg i massivtre. Anlegget ble av BAD, PARK OG IDRETT kåret til "Årets idrettsanlegg 2020".

Bakgrunn

15. desember 2016 vedtok kommunestyret å bygge ny skole og flerbrukshall på Stevningsmogen. I forstudiene til prosjektet inngikk også en svømmehall, og 12. oktober 2017 vedtok kommunestyret at denne kunne realiseres sammen med skolen og idrettshallen. Byggestart var 1. mars og ifølge planen skulle skolen stå ferdig til skolestart 2019, hvilket den også gjorde.

Nye Flesberg skole erstatter to skoler, og har plass til 420 elever i 1. til 10. trinn.

Fra tidlig fase mange år tilbake, så var ambisjonene og visjonen at dette skulle bli mer enn bare et skolebygg plassert i et idrettsanlegg. Læring og aktivitet hele døgnet, og gjennom hele livet, var noe av innholdet i ambisjonene for anlegget.

Anlegget

Beliggenhet

Skattekista ligger på Stevningsmogen i Lampeland, Flesberg kommune. Her finner man også en idrettspark med fotballbaner, sandvolleyballbane, tennisbane, rulleski-/langrennsløyper, friidrettsområde, skiskytterstadion, gapahuk og turløyper/skiløyper med lys.

Innhold og utforming

Skattekista er et flerbruksanlegg med skole, idrettshall med treningsrom, svømmehall, bibliotek og «hjerterommet». I hjerterommet finner man amfi, bibliotek, kulturrom og fellesfunksjoner. Skolen og idrettsanleggene er bygget i fløyer, som møtes i hjerterommet. Bygget er i massivtre.

Idrettshallen

Idrettshallen har håndballstørrelse, med internasjonale mål, tribune og garderober. Hallen kan deles i to, er bygget i tre og har gode lyd- og lysforhold (vinduer).

Svømmehallen

Svømmehallens basseng er 25 x 21 meter, og dybden er 2 meter. Bygget i tre, og har gode lyd- og lysforhold med store vinduer ut mot flott natur. Bassenget kan deles inn med en skillevegg og bunnen kan justeres i forskjellige høyder (opp til 66 cm). Noen ganger i uken varmes en del av bassenget til ca. 31 grader (fra normalen 28 grader). Garderober og badstu.

Brukere

På dagtid brukes idrettsanleggene av skolen og barnehagen. Svømmehallen er åpen for alle på kveldstid (men også noen morgener) og i helgene, og brukes både til trening og lek. Idrettslag og andre med ønske om å drive aktivitet kan buke idrettshallen på kveldstid og i helger, ellers er hallen åpen for andre typer arrangementer.

Tekniske løsninger

I brukerprosessen er det lagt stor vekt på flerbruk, sambruk og arealeffektivisering. Dette er erfaringsmessig et viktig grep for å oppnå et grønt og bærekraftig bygg.

Kombinasjonsløsninger

Sentralt i bygget er hjerterommet (amfiet) med nær tilgang til alle de andre funksjonene i anlegget. Anlegget kan deles i soner med avanserte låssystemer, og det er lagt opp til flerbruk.

Klimagassutslipp

Helt fra tidlig fase og i konkurransen hadde man krav til 50 % reduksjon av klimagassutslipp. Klimasats ga tilsagn om støtte først til skole og idrettshall. Det samme kravet ble satt til svømmehall og man fikk også tilsagn om støtte fra Klimasats. Til sammen fikk man et tilsagn fra klimasats på 7,5 millioner NOK. Valg av massivtre har vært utslagsgivende for å oppnå resultatet som kommer frem av tabellen i vedlagt fil:

Det ble fra tidlig fase satt krav til passivhus-nivå. Dette innebærer en reduksjon av energiforbruk på ca. 50 % jamfør TEK 17. I tillegg ble det prosjektert et anlegg hvor svømmehallen fungerer som en akkumulatortank. Prosjektet er sluttrapportert til ENOVA, som har gitt tilsagn om støtte på 3,7 MNOK og vi har i sluttrapporten fokusert på disse tekniske løsningene:

 • Forbedret klimaskall
 • Forbedret isolasjon
 • Lav luftlekkasje
 • Forbedret u-verdier på vinduer

Prosessen

Utfordringer og erfaring

Svært kort byggetid har vært en utfordring. Kongsberg Kommunale Eiendomsforetak deltok gjennom et interkommunalt samarbeid, og bisto kommune i rollen som byggherre, da kommunen selv ikke hadde denne typen ressurs.

På et anlegg der det er så mange funksjoner og sambruk, så er det viktig å ha fokus på lagerplass. Det er viktig å ha kompetanse på de ulike finansieringsordningene som finnes.

Kompetanse og brukerinvolvering

Brukerinvolvering har vært en svært viktig del av prosessen.

Det har vært egen pedagogisk skoleutvikler fra WSP som helt fra tidligfase har hatt ansvaret for brukerprosesser og programmering av bygget. Det har vært gjennomført en rekke workshops og møter med brukergruppene. Dette er fulgt opp med deltagelse fra Brukerkoordinator i den videre prosessen.

– Slike workshops og møter med ulike brukergrupper er helt avgjørende for at resultatet skal bli bra. Det handler om forankring av behov og ikke minst et tidlig eierskap til prosessen vi nå skal gjennom på veien mot at Flesberg skal få ny skole og flerbrukshall i 2019, sier prosjektansvarlig Kjetil Skillberg i Kongsberg kommunale eiendom (KKE).

Prosjektet har brukt en egen nettside for å informere om prosjektet og aktiviteter i forbindelse med det.

Involverte: Ansatte, elevråd, idrett, kulturliv, teknisk drift. 

Økonomi og finansiering

 • Byggekostnad: 272,5 MNOK
 • Lån: 185 MNOK
 • Tilskudd og spillemidler: 59 MNOK
 • Egenkapital: 28,5 MNOK
 • Inntekter: Tradisjonell utleie av lokaler og inntekt fra svømmehallen.

Anlegget er nå i prøvedrift og reelle driftskostnader er derfor ikke viselige før om et år.

Drift

Teknologisk kompetanse knyttet til sentral driftskontroll – styring av bygget.

Det kreves høy kompetanse for å drifte bygget på en optimal måte. En av de store utfordringene i prosjektet er ferdigstillelse av tekniske anlegg som følge av veldig kort byggetid. Det er avtalt et års prøvedrift og denne er nå utvidet med et halvt år som følge av dette. Dette er nå inne i en fase hvor man effektiviserer og optimaliserer driften av anlegget. Det å ivareta kompetanseheving for driftspersonell i forhold til kompetanse på en helhetlig drift kan være et viktig incitament for å oppnå et godt driftsresultat.

Bruken av bygget vil også påvirke driften. Et eksempel er det å heve vanntemperatur i svømmehallen for tilpasning til svømming ved spesielle behov, babysvømming, revmatikere med flere, hvilket vil gi økte kostnader.

Nøkkelpunkter

 • Tenk flerbruk fra første øyeblikk!
 • Tenk stort nok om lokalisering. Lag rom for å kunne utvikle området og funksjonene til mer enn bare hvert enkelt formål (eks. skole, idrett), dvs. tenke møteplass, nærmiljøfunksjon osv.
 • Bærekraftige og smarte løsninger: Arealeffektivitet, sambruk, flerbruk , gjenbruk , materialvalg
 • Nærmiljøanlegg tilrettelagt for tradisjonelle aktiviteter…skole med «ski in - ski out»
 • Skattekista er bygget i massivtre
 • Prosjektet har fra starten av vært mulig å følge via nettsiden flesbergskole2019.no.

Referanser / Les mer