To par med føtter i et badebasseng

Kan du høre bølgene slå - eller er det for mye støy?

For dem som drifter et svømmeanlegg er latter, lek og moro en forutsetning for suksess. Hvis besøkende morer seg er det større sannsynlighet for at de kommer tilbake, og ingenting er vel bedre enn det! Svømmehallens store romvolum og harde overflater kan imidlertid gjøre støy til et inneklimaproblem. Dette gjelder særlig i perioder når anlegget er høyt belastet. Noen svømmeanlegg er også utstyrt med flere lydgenererende aktiviteter som boblebad, bølgebasseng, fontener og vanndyser.

Støy i svømmehaller

En av SIATs ansatte har de siste to månedene besøkt tre ulike svømmeanlegg, fortrinnsvis for å kartlegge luftkvaliteten. Etter å ha tatt luftprøver en dag i høstferien ble det besluttet å ta noen støymålinger ettersom lydnivået til tider ble oppfattet som svært høyt.

Målinger

Til å kartlegge støyeksponeringen ble det, på tre forskjellige mandager, båret en personbåren støymåler. Resultatene kan du se i tabellen.

 

Registrert støyeksponering
  Lamin (dB) Lamax (dB) Laeq (dB) (5 timer)
Dag 1 43,3 103,0 74,7
Dag 2 46,8 100,3 75,5
Dag 3 47,9 104,0 75,3

 

 

 

 

 

 

Hva er årsakene til at det støyer? Og hva er akseptert nivå?

I svømmeanlegget, hvor støymålingene ble gjennomført, finnes flere fontener og bobledyser. Slike aktivitetsanlegg kategoriseres i gruppe III etter arbeidstilsynets definisjon (se forskrift om grenseverdier for støy). For gruppe III er nedre tiltaksverdi, basert på et ekvivalentnivå (Laeq) over åtte timer, satt til 80 dB.

Som vist i tabellen ligger alle Laeq målinger under denne verdien. De aktivitetene som gav mest støy var svømmetrening for skolebarn (75-90 dB) og vanngym med musikk og hvor det ble gitt instruksjon over mikrofon (80 dB- 100 dB). Aktiviteter som vanndyser gav alene 70 dB, uten personer tilstede. Til sammenligning ligger vaskemaskiner og støvsugere på rundt 75 dB. De dagene hvor det ble foretatt støymålinger var det generelt lav belastning i svømmeanlegget og det kan derfor tenkes at, det på dager med høyere aktivitet, vil være over 80 dB som vektet gjennomsnitt over en åtte timers arbeidsdag.

Ansatte skal beskyttes for støy

I «Forskrift om grenseverdier for støy» på lovdata.no, står det at arbeidet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at arbeidstakeren beskyttes for støy og slik at støybelastningen reduseres til lavest mulig nivå og minst 10 dB lavere i forhold til nedre tiltaksverdi. Det betyr at, som et vektet gjennomsnitt over en arbeidsdag, bør Laeq være maks 70 dB.

Hvordan redusere støy?

Hva kan man gjøre for å redusere støyeksponeringen? Det er ikke så lett å fjerne de støygenererende aktivitetene og det er heller ikke aktuelt å be folk være stille. Det er imidlertid noen enkle grep som kan bidra til at støynivået reduseres ned til et akseptabelt nivå. Disse kan du lese om på verktøysiden til gode idrettsanlegg: Støyeksponering i svømmeanlegg

Hørselen er en av våre viktigste sanser og fortjener å bli tatt godt vare på. Hvis du er bekymret for om støynivået i perioder blir for høyt kan det være lurt å kontakte bedriftshelsetjenesten for å få kartlagt dette nærmere.