Forside Merkehåndboka

Merkehåndboka

Tilrettelegging og synliggjøring av turruter

Denne utgaven av Merkehåndboka (2019) bygger videre på det grundige arbeidet utført gjennom tidligere utgaver av Merkehåndboka. Turskiltprosjektet, og særlig Manual Turskiltprosjektet 2015, har også lagt viktige premisser for revisjonsarbeidet. I tillegg er det gjortet nytt arbeid med definisjoner av sentrale begreper, omtale av tilgjengelighet og digitale veiledere for ro- og padleruter og turruter for sykkel.

Besøk også gjerne hjemmesiden til Merkehåndboka: merkehandboka.no. Den norske Turistforening (DNT), Innovasjon Norge og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har redaksjonsansvaret for Merkehåndboka og nettsiden. Videre følger en oversikt over innholdet. 

Innhold

Hvorfor tilrettelegge turruter

 • Friluftslivets betydning – begrunnelse for tilrettelegging
 • Interesseavveininger og naturvennlig tilrettelegging

Lovgrunnlag

 • Friluftsloven og allemannsretten
 • Naturmangfoldloven og naturvernhensyn
 • Kulturminneloven og kulturminner

Sikkerhet og ansvar

Planlegging

 • Planer for friluftslivets ferdselsårer
 • Grovplanlegging
 • Detaljplanlegging
 • Arbeidsplan
 • Grunneiertillatelser og godkjenning

Tilrettelegging av stier

 • Rydding av vegetasjon
 • Tiltak i grunnen
 • Passering av myr og andre våte områder
 • Passering av bekker og elver
 • Passering av gjerder
 • Opparbeida sti

Andre turruter

 • Skiløyper og andre ruter på snø
 • Turruter for sykkel
 • Ro- og padleruter

Merking, varding og skilting

 • Standard for merking
 • Varding
 • Skilt, stolper og staker
 • Symboler og gradering

Registrering på kart

 • Innmelding av turrute
 • Stedsnavn

Vedlikehold og nedlegging av turruter

 • Vedlikehold av turruter
 • Endring og nedlegging av turruter