Forside Byggtek17

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Denne veilederen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene. TEK17 er utgitt av Direktoratet for byggkvalitet.

Vi anbefaler å bruke den digitale veilederen:

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Direktoratet for byggkvalitet