Illustrasjonsbilde av turner

Gymnastikk og turn - arealfordeling

Fire eksempeltegninger på arealfordeling til gymnastikk og turn.

Dette dokumentet viser fire eksempeltegninger på arealfordeling til gymnastikk og turn. Det er tre grunnmål som ligger til grunn for tegningene:

  • 20 x 25 meter,
  • 30 x 25 meter og
  • 45 x 25 meter.

Med arealfordeling er det ment hvordan gymnastikk- og turnutstyret kan plasseres i gitte grunnmål.

Tegningene er hentet fra "Idrettens basishall: Planlegging, bygging og drift"