Erfaringer fra byggeprosessen: Basishall i Bodø

Her finner du en presentasjon som forteller om erfaringer fra byggeprosessen for basishallen i Bodø.

I 2017 arrangerte Norges Gymnastikk- og Turnforbund sin årlige utstyr- og anleggskonferanse på Gardermoen med 87 deltagere fra turnforeninger, idrettsråd, idrettskretser og kommuner tilstede. Et av foredragene ble gitt av Hans Erik Reinvik - Basishall i Bodø. Vedlagt finner du presentasjonen med erfaringene fra realiseringen av basishallen.