Forskrift om sykkelritt på veg

Forskriftens formål er å gi god trafikksikkerhet for syklende som deltar i sykkelritt på veg, samt god trafikksikkerhet og nødvendig framkommelighet for andre trafikanter mens rittet pågår. Forskriften danner grunnlag for hvilke retningslinjer arrangører av sykkelritt og triathlonkonkurranser på offentlig vei må følge.

Forskriften er fastsatt av Samferdselsdepartementet. Du finner den hos Lovdata, på denne linken:

Forskrift om sykkelritt på veg - Lovdata.no

Se også viktig informasjon fra Statens vegvesen angående sykkelritt, på denne linken:

Sykkelritt - Statens vegvesen