Forside Turruter for tur- og terrengsykkel

Turruter for tur- og terrengsykkel

Denne veilederen for turruter for terrengsykling og tursykling er en del av Merkehåndboka. Merkehåndboka består av felthåndbok Merkehåndboka 2019, og nettstedet merkehandboka.no. I veilederen omtales sykkelspesifikk tilrettelegging og merking. Det gis blant annet brukerveiledning for skilting både for tur- og terrengsykkelruter.

Innhold

I veilederen omtales sykkelspesifikk tilrettelegging og merking. Det gis brukerveiledning for skilting både for tur- og terrengsykkelruter. Videre omtales ulike former for tilrettelegging for terrengsykling og hvilket ansvar det medfører. Tilretteleggingstiltak for tursykling omtales ikke spesielt, fordi aktiviteten i hovedsak foregår på allerede etablerte, lett framkommelige grus-, tur- og traktorveier. Syklister har rett til å bruke alle stier, grus-, tur- og traktorveier, så lenge det skjer på hensynsfullt vis.

Den norske Turistforening (DNT), Innovasjon Norge og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har redaksjonsansvaret for Merkehåndboka og merkehandboka.no.