""

Aktivitetsregistrering

En guide for anlegg for fysisk aktivitet

Vurderer dere å begynne å måle anleggsbruken i for eksempel idrettshaller eller trimparker? Da kan denne guiden være hjelp på veien!

Om guiden

Guiden beskriver først hvorfor aktivitet i idrettsanlegg burde registreres, før den går videre til fremgangsmåter for å registrere aktivitet. Avslutningsvis følger erfaringer rundt aktivitetsregistrering, samt en liste med ulike aktører som finnes på markedet. Guiden er laget av en forskningsassistent i NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi sommeren 2021, og er et samarbeid med Tverga.

Du finner guiden via "Last ned"-boksen til høyre.

Utnyttelsesgrad

Dersom man ønsker å måle aktiviteten for å avgjøre om bruken samsvarer med forventningene, er det viktig å tenke på at 100 % utnyttelse ikke nødvendigvis alltid er det en ønsker å oppnå.

Vi anbefaler deg å lese mer om dette og se opptak av et dansk webinar om temaet:

Hva er god utnyttelse av idrettsanlegg?