Logo Lokale og Anlægsfonden

Se opptak av webinar om aktivitetsmåling

Den 17. og 21. mai ble det holdt webinar av Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund om utendørs aktivitetsregistrering. Webinaret var gratis og åpent for alle. Det er gjort opptak av foredragene slik at disse også kan ses i ettertid.

Det første webinaret gikk 17. mai kl 12.30-14.15. Her ble det fokusert på det praktiske rundt aktivtetsregistrering:

  • Hvilke typer målinger kan gjøres?
  • Hvilke tellere er tilgjengelige på markedet?
  • Hvordan fungerer disse og hva koster de?

Det andre webinaret gikk 21. mai kl 12.30-14.15. Dette handlet om formålet med aktivitetsmåling og hva man kan bruke innsamlet data til.

På begge webinarene var det foredrag med ulike aktører som presenterte sin bruk av aktivitetsmåling.

Ytterligere info og program - loa-fonden.dk

Webinarene har blitt tatt opp, og blir publisert på denne siden:

Grønne rom - loa-fonden.dk

(Per 27. mai er det første webinaret tilgjengelig.)