Illustrasjonsbilde idrettshall

Hva er god utnyttelse av idrettsanlegg?

Hva er god utnyttelse av idrettsanlegg? Det var tittelen på et kort webinar, arrangert av danske IFFD. Du kan se opptak av foredragene her!

I Danmark har man kommet litt lengre enn Norge når det gjelder å måle anleggsbruk, og man konkluderer at utnyttelsen er i gjennomsnitt 70 % i forhold til bookingen av den samme hallen. Men spørsmålet er: er det 100 % utnyttelse man vil ha?

Svaret er kanskje nei – det vil være avhengig av hva selve hensikten med idrettsanlegget er. Ble anlegget bygget for å dekke behovene til en liten, men viktig målgruppe? Man kan også spørre seg hvor mange mennesker som er "et godt antall". Ulike aktiviteter krever ulike store flater. Og til henholdsvis kamp og trening i den samme idretten, kan forskjellige arealer brukes ulikt.

Du finner opptaket av webinaret her:

Hvad er god udnyttelse? - iffd.dk (publisert 10.12.2020)