Veiledning til nytt regelverk for taubaner

Nytt regelverk for taubaner tredde i kraft 1. juli 2017, og gjelder alle som eier og drifter skitrekk, stolheiser, kabelbaner, kabelkraner mm.

Om loven

Den nye loven forvaltes av Statens jernbanetilsyn (SJT) og erstatter gammelt regelverk opprinnelig fra 1912. Blant annet stilles det krav til sikkerhetsstyringssystem, meldeplikt ved endring av taubanen og krav om innhenting av sikkerhetsstillelse fra forsikringsselskap. Jernbanetilsynet har også gjort det enklere å rapportere om uønskede hendelser, vil ikke lenger kreve konsesjon fra Fylkesmannen og innfører flere mulige sanksjoner avhengig av alvorlighetsgraden av regelbruddet.

Relevante linker